ÚvodObčanAktualityAktuality z městaPlzeňané hlasovali o rozvoji města

Plzeňané hlasovali o rozvoji města

Během října se plzeňská veřejnost mohla zapojit do plánování budoucího rozvoje města. V anketě laici stejně jako odborníci za priority pro následující roky označili zlepšování využití veřejných prostranství, regeneraci sídlišť, zapojování obyvatel do fungování města, dostavění městského okruhu či zkultivování oblasti Americká – Sirková v centru města. Kladli také důraz na propojování vzdělání s praxí i zvyšování kapacity sítě sociálních služeb.

Do hlasování v rámci přípravy návrhové části Strategického plánu města Plzně se aktivně zapojilo na 90 odborníků a 400 laiků. Ve formuláři na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně hodnotili 51 navržených aktivit pro další rozvoj města. Výsledky hlasování budou zapracovány do dokumentu, který bude předložen k projednání v jednotlivých městských obvodech a orgánech města Plzně.

Ilustrační foto Plzně (autor: P. Ježek)

Ilustrační foto Plzně (autor: P. Ježek)

Strategický plán je pro město zásadní dokument, který komplexně navrhuje jeho budoucí směřování v oblasti bydlení, hospodářství, trávení volného času, životním prostředí a dalších směrech. Protože město nemůže vzhledem k omezeným materiálním a finančním možnostem změnit všechno najednou, je nutné si určit priority.

„Ke stanovení prioritních oblastí rozvoje jsme opět přizvali odborníky i širokou veřejnost a celkový počet hlasujících byl mimořádný. Je skvělé, že se našlo na pět stovek Plzeňanů, kteří vyjádřili svůj názor a mají zájem aktivně spoluutvářet budoucnost města,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

„Výsledky hodnocení veřejnosti se v zásadních tématech shodovaly s odborníky. Dostali jsme tak seznam aktivit, které vnímají jako klíčové pro Plzeň všichni společně,“ popsala Eva Velebná Brejchová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, hlavní koordinátorka přípravy Strategického plánu města Plzně. „S výsledky budeme dále pracovat a zohledníme je při dokončování návrhové části strategického plánu, které probíhá v těchto dnech,“ doplnila.

Hlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. V prosinci 2016 schválilo Zastupitelstvo města Plzně analytickou část Strategického plánu města Plzně. Definováno bylo šest nejdůležitějších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, a osm potenciálně problematických oblastí, s nimiž je třeba se vypořádat. V návaznosti na to bylo formulováno pět strategických cílů a navrženo více než osmdesát aktivit, které povedou k jejich řešení a naplňování. Tyto aktivity byly v září 2017 diskutovány s odbornou veřejností a v říjnu 2017 předloženy k hodnocení obyvatelům Plzně. Do přípravy dokumentu se doposud aktivně zapojilo více než 350 osob a více než 2 500 obyvatel města přispělo svým názorem.


Zveřejněno: 7. 11. 2017, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018