ÚvodObčanAktualityAktuality z městaPlzeň získá dotaci na nový přestupní uzel

Plzeň získá dotaci na nový přestupní uzel

Pohled k Hlavnímu vlakovému nádraží v Plzni

Foto: M. Pecuch

Plzeň získá dotaci ve výši téměř 100 milionů korun na projekt Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál. Rozhodnutí o jejím poskytnutí obdrželo město v uplynulých dnech z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, prostředky jdou z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu. V rámci projektu vznikne autobusový terminál Hlavní nádraží s deseti odjezdovými a devíti odstavnými stanovišti, obratiště pro trolejbusy. Novým druhým podchodem bude autobusový terminál přímo propojen s nástupišti železniční stanice Plzeň Hlavní nádraží. Součástí terminálu bude i parkoviště pro cestující a sociální zařízení pro řidiče i cestující.

„Dotace nám byla přiznána ve výši 99,99 milionu korun, což odpovídá 90 procentům z celkových způsobilých výdajů. Celkové způsobilé náklady projektu jsou 111,11 milionu korun, město Plzeň se tak na těchto způsobilých nákladech bude podílet částkou 11,11 milionu korun,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas. Jde o projekt zahrnutý do Strategie ITI, celkové náklady by se měly pohybovat kolem 160 milionů korun.

Vizualizace

Vizualizace

Zhotovitelem stavby bude společnost Eurovia CS a. s., už je s ní podepsána smlouva. Předání staveniště je naplánováno na 14. listopadu 2017, poté budou zahájeny stavební práce.

Umístěním autobusového terminálu v lokalitě u hlavního vlakového nádraží se zefektivní organizace veřejné dopravy v Plzni, a hlavně se zlepší služby pro cestující, tedy zkvalitní se a zrychlí přestupy mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy – rychlíky, osobními vlaky, autobusovou veřejnou linkovou dopravou a páteřními tramvajovými a trolejbusovými  linkami městské hromadné dopravy.

Vizualizace

Vizualizace

Přestupní uzly veřejné dopravy slouží pro přestup mezi městskou hromadnou dopravou, autobusovou veřejnou linkovou dopravou a železniční osobní dopravou. Na území města Plzně dosud existuje jen velmi málo míst, které by bylo možné zahrnout mezi standardní přestupní uzly. Přestupní uzel Hlavní nádraží má velmi výhodnou polohu poblíž  centra města, v jeho těsné blízkosti vedou dvě klíčové tramvajové linky MHD a většina trolejbusových linek MHD. V přednádražním prostoru před budovou Hlavního nádraží bude v rámci 2. etapy stavby železničního uzlu Plzeň vybudováno parkoviště pro osobní auta a náhradní autobusovou dopravu pro potřebu výluk na železničních tratích. Město Plzeň pro výstavbu autobusového terminálu Hlavní nádraží využije stávající plochy ve vlastnictví ČD a.s. podél Šumavské ulice.

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 21. 11. 2017, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky