ÚvodObčanAktualityAktuality z městaPlzeň vyhlásí dotační program na rozvoj sportovních zařízení a areálů

Plzeň vyhlásí dotační program na rozvoj sportovních zařízení a areálů

Plzeň opět vyhlásí dotační program na rekonstrukce, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně. Vyhlášení dotačního programu schválili radní města, celkem je k dispozici 10 milionů korun, které na tyto účely sdružilo ve svém Fondu rezerv a rozvoje město spolu se čtyřmi největšími obvody. Program se zapojením čtyř obvodů je v této podobě vyhlašován od roku 2016, za peníze byla mimo jiné podpořena výstavba fotbalového hřiště v areálu SK Petřín v Lobezské ulici a další.

„Cílem dotačního programu na podporu sportovních zařízení a areálů na území krajské metropole je finanční podpora konkrétních projektů na rekonstrukce, opravy a výstavby nových zařízení, a to především projektů neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti, jež svým působením zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže,“ vysvětlil radní pro oblast podpory podnikání a sportu Petr Chvojka.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Žadatelem o podporu z vyhlášeného dotačního programu může být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost po dobu minimálně tří let před podáním žádosti a za podmínky, že taková činnost je její hlavní, případně většinová aktivita. Žadatel musí být zároveň vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci či výstavbu je v programu žádáno, nebo má takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně pěti let ode dne vyhlášení tohoto dotačního programu. Žadatelem ovšem nemůže být organizace, která má takové zařízení v nájmu či výpůjčce od města Plzně. Maximální výše podpory jednomu subjektu může činit 500 tisíc korun, finanční spoluúčast žadatele musí činit minimálně 15 procent poskytnuté podpory. Žádosti o dotace se budou podávat od 2. do 31. ledna 2018.

Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí 10 milionů korun, příspěvek města Plzně činí 3,363 milionu korun, Městský obvod Plzeň 1 přispěl částkou 1,829 milionu korun, Městský obvod Plzeň 2-Slovany částkou 1,439 milionu korun, Městský obvod Plzeň 3 částkou 2,393 milionu korun a Městský obvod Plzeň 4 částkou ve výši 976 tisíc korun.

Dotační program pro rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury bude pro rok 2018 vyhlášen již potřetí. V roce 2016 město rozdělilo částku 9,996 milionu korun 27 žadatelům, v roce 2017 to byla částka ve výši 10 milionů korun 29 žadatelům. Půl milionovou částkou byla v roce 2016 podpořena výstavba fotbalového hřiště v areálu SK Petřín v Lobezské ulici, o rok později získal klub dotaci 500 tisíc korun na výměnu mantinelů pro cyklistický klopený ovál na Slovanech. V letošním roce získal dotaci například Plochodrážní klub Plzeň ve výši 360 tisíc korun na bezpečnostní zábrany kolem závodních oválů, dalším podpořeným subjektem byl například Sportovní klub neslyšících Plzeň, a to částkou 42 500 korun na vybudování petangového hřiště.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 20. 10. 2017, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018