ÚvodObčanAktualityAktuality z městaMěsto vyhlásilo dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

Město vyhlásilo dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Plzeň vyhlásila dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018. Cílem dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů, které přispějí k rozvoji příjezdového cestovního ruchu včetně projektů s důrazem na posílení image města Plzně. Předpokládaná celková výše je jeden milion korun, dotace pro jednotlivé žádosti nepřesáhne 180 tisíc korun.

„Podporovat budeme především projekty s potenciálem významně posílit image města a marketing destinace. Půjde o projekty, které budou mít pozitivní vliv na zvýšení celkové návštěvnosti, potlačení vlivu sezónnosti, prodloužení délky pobytu, respektive zvýšení průměrného počtu přenocování a pozitivní prezentace v médiích,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa.

Vyhlášeny jsou dva tematické okruhy. „První z nich se týká zkvalitnění služeb pro zahraniční návštěvníky, jako jsou například překlady expozic, prezentace nabídky v cizích jazycích, cizojazyčné mutace webových prezentací či propagačních i audiovizuálních materiálů. Druhý okruh je zaměřen na projekty nadregionálního charakteru, tedy takové, které mají potenciál stát se významnými a zároveň stěžejními akcemi v místě, avšak s nadregionálním přesahem,“ přiblížila vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně Jana Komišová. Doplnila, že zvláštní pozornost bude věnována takovým, které budou svým zaměřením propagovat město Plzeň a veřejný prostor města Plzně s ohledem na kulturní a historické dědictví, například Slavnosti svobody, projekty týkající se výročí města, osob a osobností a další vzdělávací činnost.

Dotační titul byl vyhlášen 3. ledna 2018, žádosti bude město přijímat od 5. do 19. února, v květnu se pak bude rozhodovat o přidělení dotace na konkrétní projekty.

V loňském roce město dotovalo z tohoto stejně objemného titulu 13 projektů.  Šlo například o podporu festivalu Finále, výstavu věnovanou osobnosti Josefa Skupy v Západočeském muzeu či projekt zaměřený na větší propagaci katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky.

Další informace o vyhlášené dotaci vč. žádosti najdete v článku Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018.

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 11. 1. 2018, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky