ÚvodObčanAktualityAktuality z městaMagistrát připravil letní jazykovou školu pro děti cizinců

Magistrát připravil letní jazykovou školu pro děti cizinců

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně i v letošním roce připravil letní intenzivní kurz pro děti s odlišným mateřským jazykem. Kromě výuky dětí budou probíhat také kurzy pro dospělé cizince. Podmínkou účasti v letním intenzivním kurzu je předchozí přihlášení dítěte zákonným zástupcem na emailové adrese slajsovat@plzen.eu, nejpozději však do 31. července 2018.

„Týdenní intenzivní výuka českého jazyka dětí, které již navštěvují základní školu a umí tedy číst a psát, ale zároveň jsou s češtinou na úrovni absolutních začátečníků, či mají jen základní znalosti, se uskuteční v týdnu od 20. do 24. srpna 2018. Po velmi dobrých zkušenostech z minulých let výuka bude probíhat vždy od 8 do 12 hodin v kostele Evangelické církve metodistické, sboru Maranatha v Husově ulici,“ vysvětlila projektová manažerka sekce služeb pro cizince Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně Tereza Šlajsová.

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

Kurzy českého jazyka pro cizince jsou součástí projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 dotovaném ministerstvem vnitra.

„Praxe ukazuje, že kurzy českého jazyka jsou pro optimální integraci cizinců zcela nejefektivnější a klíčovou aktivitou. Znalost jazyka je základním předpokladem začlenění do zdejší společnosti. Úroveň znalosti jazyka má přímý vliv na rozvoj sociálního i pracovního potenciálu cizinců a na intenzitu a kvalitu vztahů mezi cizinci a majoritou,“ doplnila Tereza Šlajsová.

Město Plzeň se v rámci integrace snaží být dobrým partnerem všem organizacím angažovaným v otázce integrace cizinců, je součástí platforem, poradních orgánů, Rada města Plzně má zřízen poradní orgán – Komisi pro integraci etnických menšin a cizinců RMP, která každoročně podporuje projekty, jež reagují na výzvu magistrátního odboru sociálních služeb směrem k podpoře integrace cizinců a menšin.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 12. 7. 2018, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky