ÚvodO městěSymbolySymboly města Plzně

Symboly města Plzně

 

Logo města Plzně

Východiskem pro tvorbu značky Plzně byla geografická poloha největšího západního města a snaha o symbolické vyjádření kulturní náležitosti Plzně k západní Evropě. Pojetí značky zároveň reflektuje hrdost a odvahu města jít proti proudu. Plzeň se nyní představuje jako sebejisté, kulturně bohaté a vyspělé město, které jde svou vlastní cestou, má co říct a zaslouží pozornost jak na mapě naší republiky, tak v evropském kontextu.

Logo města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)Značku tvoří graficky čistý tvar směrové šipky (vždy orientované pouze na západ) s nápisem Plzeň a doplňkový text, který se dle potřeby mění. Značka využívá kombinaci tří ze čtyř základních barev erbu města – žlutou, zelenou a bílou. Cílem je, aby obsah značky tvořil větu, do které je název města logicky začleněn, případně se nápis Plzeň nahrazuje jinými výrazy. Nelze používat jen samostatnou zelenou šipku s nápisem Plzeň, neboť další funkcí šipky je ukazovat na doplněná slova.

Logo města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)Kvůli důrazu na obsah sdělení je značka zároveň i nekonečně se proměňujícím sloganem. Dle účelu komunikace se doplňují vážná nebo humorná sdělení, pracuje se s nadsázkou nebo s fakty. Vznikla nepřehlédnutelná dynamická vizuální identita, která má pestré komunikační možnosti díky několika typům "mluvících" značek.

Rozlišují se dvě sady značek – obecné a tematické, které se používají nejčastěji na oficiálních dokumentech organizace, a doplňkové, určené např. pro propagační předměty. Jednotlivé typy značek lze na určitých aplikacích kombinovat. Správou loga města je pověřen Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.

Zkrácený manuál značky města Plzně je zde.

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.

Zveřejněno: 24. 8. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny