Statistická data o městě

Geografie

Geografie

Zeměpisná poloha

Město Plzeň se rozkládá v Plzeňské kotlině na soutoku čtyř řek - Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, jejichž splynutím vzniká řeka Berounka. Centrum města leží v nadmořské výšce okolo 310 m, v okrajových částech se nachází několik vrchů s nadmořskou výškou přesahující 400 m. Nejbližší vzdálenost z Plzně k moři činí necelých 500 km, a to do Štětínského zálivu v Baltském moři nebo do Terstského zálivu v Jaderském moři. Město však nemá přímé spojení s mořem vnitrozemskou plavbou.

Geografická mapa Plzně

Klima

Klimatická oblast mírně teplá s dlouhým a suchým létem, krátkými a mírně teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí -0,3 °C , v červnu 17,4 °C.

Koncepce životního prostředí v Plzni

Koncepce životního prostředí v Plzni je pojata jako programový dokument města Plzně, který definuje principy aktivní politiky města v oblasti péče o životní prostředí a určuje nutné kroky městské správy pro další období. Stanoví stěžejní cíle představující hlavní směry péče o životní prostředí, v nichž by se měla městská správa nejvíce angažovat:

Více informací je na: Český hydrometeorologický ústav

Demografie

Demografie

Vývoj počtu obyvatel v Plzni je úzce spjat s rozmachem průmyslu ve městě. Značné zvýšení počtu obyvatel nastalo v 19. století, zejména mezi roky 1869–1890 s rozvojem Škodových závodů a jiných průmyslových podniků. Počet obyvatel poměrně dynamicky rostl až do konce 19. století a dále i v první třetině 20. století. Po druhé světové válce dochází ke snížení počtu obyvatel vlivem odsunu Němců a osídlení pohraničí.

Ve druhé polovině 20. století se projevuje rychlý růst počtu obyvatel. Jsou budována nová sídliště s velkým množstvím panelových bytů, do nichž se stěhují lidé ze širokého okolí Plzně. Od poloviny 80. let začíná stagnace a později i pokles počtu obyvatel, což souvisí se změnami orientace obyvatelstva na jiný typ bydlení (výstavba rodinných domů v okolních obcích metropole), ale i s menším množstvím dokončovaných bytů při asanaci a opravách objektů v centru města.

Poslední sčítání lidu, domů a bytů se uskutečnilo v roce 2011. V současné době byly zahájeny přípravy pro nový populační cenzus, který bude realizován v březnu 2021.

Vybrané základní ukazatele

Aktuální demografické údaje (k 31. 12. 2018) jsou uvedeny v následujících tabulkových přehledech.

Počet obyvatel
CelkemŽenyMuži
172 44188 57083 871
Počet obyvatel podle věku
Věk0 - 1415 - 6465 a více
 26 059110 40235 980
Průměrný věk

CelkemŽenyMuži
43,144,541,7

Více informací je na: ČSÚ - Krajská správa PlzeňČeský statistický úřad, Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni