Partnerská města

Regensburg, SRN

Regensburg, SRN

Regensburg, také Ratisbon, latinsky Ratisbona, česky Řezno, původně Castra Regina = pevnost na řece Řezné. Je čtvrtým největším městem Bavorska a správním střediskem bavorského vládního okrsku Horní Falc.

VEDENÍ MĚSTA

Starostka města: Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Rada města: 50 členů, mezi nimiž jsou i náměstci starosty

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – REGENSBURG

Smlouva o partnerství mezi oběma městy byla podepsána 25. září 1993 v Plzni tehdejším primátorem Zdeňkem Mračkem a starostkou Řezna Christou Meier. V rámci partnerských vztahů jsou pořádány různé aktivity, například v oblasti kultury, sportu. Rozvíjena je i vzájemná spolupráce škol a institucí.

HISTORIE

Již 500 let před n. l. se zde nacházelo keltské osídlení a na počátku našeho letopočtu římský legionářský tábor Castra Regina. Z tohoto období, z roku 179, pochází jedna z nejvýznamnějších zdejších památek – Porta Praetoria, brána, která je rovněž nejstarší výškovou stavbou Německa. Přibližně od roku 530 do poloviny 13. století byl Regensburg hlavním městem Bavorska a do tohoto období  (1135–1146) se datuje stavba proslulého Kamenného mostu přes Dunaj. Tento most otevřel významnou mezinárodní obchodní stezku mezi severní Evropou a Benátkami a zahájil období prosperity a rozkvětu města, které se stalo kulturním centrem jižního Německa. V roce 845 zde přijalo 14 českých velmožů křesťanství a rovněž pražská diecéze byla později založena na základě výrazného přispění zdejšího biskupství. Roku 1245 uděluje císař Fridrich II. městu právo vlastní samosprávy a Regensburg pak zůstává svobodným říšským městem až do roku 1803. Ve zdejší starobylé radnici měl v letech 1636–1806 své sídlo Stálý říšský sněm.

Po připojení okolních obcí se Regensburg stává v roce 1946 velkoměstem, v roce 1967 zde zahájila výuku 4. zemská univerzita v Bavorsku. K významným datům města z posledních let patří i rok 1992, kdy byl zprovozněn říční kanál Rýn-Mohan-Dunaj a otevřena univerzitní klinika. Nedávných významných událostí, kterými byly návštěva papeže Benedikta XVI. dne 12. září 2006 a předání listiny Světového kulturního dědictví UNESCO 24. listopadu 2007, byli přítomni i zástupci města Plzně.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Město je situované na soutoku řek Dunaj a Řezná, na nejsevernějším ohybu Dunaje, na východě leží Bavorský les. Zeměpisné souřadnice: 49° 01' severní šířky a 12° 06' východní délky.
Rozloha: 80,76 km2
Počet obyvatel: více než 150 000
Podnebí: středoevropské

EKONOMIKA

Ve městě je silné zastoupení elektronických, elektrotechnických, strojírenských podniků, výroba automobilů a významné centrum informačních a telekomunikačních technologií, biotechnologií a senzoriky. Každé třetí BMW sjede z pásu v Řezně, firma Infineon je předním výrobcem mikročipů do mobilních telefonů, sídlí zde firmy Dallmeier electronic, Siemens, Osram Opto i nejstarší cukrovar v Bavorsku. Další hospodářská odvětví jsou turistický ruch, doprava a pohostinství.

VZDĚLÁNÍ

V Regensburgu má sídlo univerzita, jež na svých 12 fakultách nabízí 55 studijních oborů. Dále ve městě sídlí Vysoká škola technická, hospodářská a sociální a Vysoká škola pro katolickou a chrámovou hudbu a hudební pedagogiku.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Regensburg je kulturním centrem, které je lákadlem pro turisty. Ve městě se nachází několik muzeí, například státní či historické, muzeum hodin nebo Dunajské plavby. Další kulturní vyžití poskytuje celá řada galerií, výstavní prostory najdeme na nádvoří paláce Thon-Dittmer či v nákupním centru Donau. Město rovněž disponuje nespočtem divadelních scén a knihoven. Turisté mají k dispozici několik desítek ubytovacích zařízení, autocamping, ubytovnu pro mládež a gastronomické provozovny.

SPORT

Ve městě funguje více než stovka sportovních sdružení. K největším sportovním zařízením patří fotbalový stadion s místy pro dvanáct tisíc diváků,  Donau-Arena se dvěma krytými ledovými plochami a místy pro pět tisíc diváků. Kromě dalších sportovišť a sportovních hal jsou zde centra a zařízení pro sportovní střelbu, kanoistiku, jezdecký sport, bowling, kuželky a kulečník.

PARTNERSKÁ MĚSTA REGENSBURGU

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Regensburg: www.regensburg.de

Winterthur, Švýcarsko

Winterthur, Švýcarsko

Winterthur je menší průmyslové město, které od 90. let minulého století prochází průběžnou restrukturalizací, staré průmyslové plochy jsou využívány k novým účelům. Mnoho zelených ploch láká k relaxaci a jízdní kola jsou zde velice populární. Winterthur se může pochlubit velmi propracovanými trasami pro cyklisty. V centru města se zachovalo mnoho historických budov z 16. až 18. století.

VEDENÍ MĚSTA

Prezident (primátor): Michael Künzle
Rada města: prezident a osm radních
Zastupitelstvo město: 60 zastupitelů

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – WINTERTHUR

Smlouva o partnerství měst byla podepsána v březnu 1994, ale již v roce 1991 bylo podepsáno „Prohlášení o společné vůli ke spolupráci“.

Po roce 1989 si Winterthur vybral Plzeň z řady velkých měst tehdejšího Československa jako své partnerské město. Součástí rozhodnutí pro partnerství byly společné rysy obou měst (města měla v té době větší průmyslové komplexy, společné zájmy a přispěly i shodné názory tehdejších představitelů obou měst). Prezident Winterthuru nabídl Plzni pomoc v polistopadovém období, v začátcích zrodu nové struktury samosprávy města. V průběhu let se vyvinula velmi aktivní spolupráce mezi odborníky jednotlivých odborů magistrátů, například v oblasti financování a rozpočtu, školství, v oblasti sociální práce a pracovních úřadů. Předmětem oboustranných odborných diskusí bylo i řešení otázek spojených s drogovou prevencí a městskou policií. Probíhaly vzájemné oficiální návštěvy představitelů obou měst a spolupráce se rozvíjela zejména v oblasti kultury (výstavy výtvarného umění, koncerty, téměř každoroční vystupování souboru opery DJKT, která se stala ve Winterthuru již tradicí) a spolupráci navázala i plzeňská konzervatoř.

HISTORIE

Winterthur je menší průmyslové město. Vystavěno a osídleno bylo již v roce 1150, ale až v roce 1264 získalo statut města od Rudolfa Habsburského. V roce 1467 bylo město přidruženo k Curychu a až za Napoleona se v roce 1798 dostalo z jeho područí. Od té doby se Winterthur velmi rychle rozvíjel, budovaly se hlavně banky, dráhy a podniky.

V 90. letech 20. století byl jedním z největších zaměstnavatelů podnik Sulzer a z jeho bývalého areálu je v současné době Technopark. V centru se zachoval hrad Kyburg, zámek Hegi a mnoho budov z 16. až 18. století.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Kanton Curych – město leží v německy hovořící části Švýcarska, na severozápadním okraji Curyšské vysočiny, je zde velice dobrá vlaková i silniční síť, 20 minut vlakem od centra Curychu se nachází letiště. Městem protékají řeky Eulach a Töss.
Rozloha: 68,05  km2
Počet obyvatel: více než 110 000
Podnebí: nadmořská výška se pohybuje od 393 do 687 m n. m.

EKONOMIKA

Ve městě pracuje přes 50 000 lidí a je zde 4 300 podniků. Z bývalého průmyslového a strojírenského města se pomalu stává město služeb, ale především město, které vidí svou budoucnost ve výzkumu a ekologicky přátelských produktech. Mezi významné subjekty sídlící ve Winterthuru patří výzkumné instituty, Technopark, Swiss Mechatronics, IT, biotechnologie a lékařské technologie.

VZDĚLÁNÍ

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Ve městě se nachází 17 muzeí, mezinárodního významu dosahuje rozsáhlá umělecká sbírka Oskara Reinharta a technický park Technorama.

Dále zde najdeme několik divadel, včetně jednoho loutkového, osm kulturních center, z nichž nejznámější je multikulturní centrum Alte Kaserne a regionální a městská knihovna.

SPORT

Házená, curling, aktivní mládežnický hokej: Moskito team (možnost výměn)

ZAJÍMAVOSTI

V roce 2004 byla Dr. Phil. Martinu Haasovi, dlouholetému prezidentovi města Winterthuru, udělena Pečeť města Plzně.

PARTNERSKÁ MĚSTA WINTERTHURU

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Winterthur: www.stadt.winterthur.ch

Takasaki, Japonsko

Takasaki, Japonsko

Takasaki již od dávných dob prosperovalo jako město položené na významné dopravní tepně. V současnosti spojuje šinkansen expres a dálnice s celostátní komunikační sítí a jako dopravní centrum vzdálené od předměstí Tokia 50 minut je i významným obchodním centrem. Jako jedno z mála regionálních měst se Takasaki může pyšnit vlastním symfonickým orchestrem. Takasaki obklopují krásné hory a návštěvníci jistě ocení četné termální lázně, které jsou vhodné k odpočinku a relaxaci.

VEDENÍ MĚSTA

Starosta města: Kenji Tomioka
Zastupitelstvo města: 46 členů
Poradní komise zastupitelstva města: čtyři (oblasti vzdělání, stavebnictví, ekonomika, obecné záležitosti včetně mezinárodních vztahů)

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – TAKASAKI

Pivovar společnosti Kirin Beer v Takasaki měl s pivovarem v Plzni dlouholeté technicko – hospodářské styky. Na těchto základech bylo dohodnuto partnerství obou měst. Smlouva o uzavření přátelství byla podepsaná 1. 8. 1990.

Spolupráce probíhá zejména na poli kulturním prostřednictvím řady akcí, výstav i vystoupení v obou městech. V Takasaki jsou velmi úspěšná vystoupení Divadla Alfa, loutkové semináře, turné Divadla J. K Tyla, vystoupení Velkého dechového orchestru plzeňské konzervatoře, hostování českých umělců v Gunma Symphonic Orchestra, výstava českého skla a užitého umění. V Plzni se konají výstavy japonských umělců, Dny japonské kultury, vystupoval zde jedinečný soubor japonských bubeníků Yorimasa Daiko.

Zároveň probíhají stáže z partnerského města Takasaki na jednotlivých odborech Magistrátu města Plzně. Co se týká spolupráce v oblasti životního prostředí je jedním z hlavních pilířů spolupráce hexalaterální (účast šesti měst) ekologický výměnný program. Projevem úcty a opravdového partnerství byla i dobrovolná sbírka občanů města Takasaki na odstranění škod, které vznikly při povodních v Plzni v roce 2002.

HISTORIE

Archeologické nálezy dávných sídel v okolí Takasaki prokázaly, že lidé zde žili před více než 1 400 lety. V období Edo (1600–1860) se v Takasaki díky jeho postavení hradního města rozmáhal obchod a došlo k nárůstu populace. Původní městys byl povýšen na město v roce 1900.  Po druhé světové válce se město dále rozvíjelo jako průmyslové centrum s rozsáhlým dopravním systémem.

V centru města se soustřeďuje průmyslová výroba i čilý obchodní ruch, zatímco v okrajové čtvrti Kurabuči najdeme i poklidná přírodní zákoutí. Množství koncertů, zábavných parků, festivalů a dalších kulturních akcí nabízí obyvatelům mnoho příležitostí k odpočinku i k zábavě všeho druhu.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Prefektura (region) Gunma – Takasaki se rozkládá v nížině Kantó na ostrově Honšú, přibližně 100 km severně od Tokia mezi hranicemi prefektur Saitama a Nagano a přes 100 km od známého centra zimních sportů v podhůří Severních japonských Alp Nagana, pamatujícího legendární triumf našich hokejistů na olympiádě v roce 1998.
Rozloha: 460  km2
Počet obyvatel: více než 370 000
Podnebí: mírné a teplé s průměrnou roční teplotou 14,8°C

EKONOMIKA

Takasaki je známé i díky výrobě panenek pro štěstí Daruma. Vyrábí se jich zde více než 1,2 milionu ročně, přičemž 80 % z nich směřuje na domácí trh. Dalším tradičním artiklem je japonské  víno „sake“ (víno z rýže a vody), jež se vyrábí výlučně tradiční metodou makino. Zdrojem vody, která je nesmírně důležitá při výrobě sake, jsou prameny v horách Haruna, které dávají takasackému sake harmonickou chuť a tradiční vůni.

Takasaki objemem výroby a rozlohou sadů zaujímá v pěstování švestek první místo ve východním Japonsku. Produkty z japonských švestek – víno, džus, nakládané švestky.

Produkty z pšenice – speciální nudle „udon“, které jsou oblíbené pro svou pružnost a jemnost a jsou součástí jedné z typických japonských polévek a specialita „ikirikomi“, vařená z tlustých pšeničných nudlí, bílé ředkve, sladkých brambor a další zeleniny.

VZDĚLÁNÍ

Ekonomická univerzita s fakultami ekonomie a oblastní politiky, školy pro střední a nižší vzdělání.

Důraz se v Takasaki klade na vzdělávání v oblasti ekologie. Existují různé formy výchovy dětí k chápání přírody a prostředí (poznávání přírodnin, práce v městských lesích a lesních parcích, pobyt v kempu se sruby v městských lesích, kde je vybavení pro hry, ale také se pěstují sazenice dřevin, provádí lesní práce aj.).  Navazuje příprava zájemců z řad mládeže o dobrovolnou práci v ochraně přírody, v parcích atd.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

V Takasaki se nachází několik muzeí a galerií (muzeum umění, muzeum historie, Galerie města Takasaki). Zcela unikátní je Takasacké kulturní centrum, ve kterém se nachází planetárium, dětské vědecké muzeum, městská knihovna, kulturní sál, komunitní centrum, kde mimo jiné společnost pro mezinárodní vztahy organizuje kurzy angličtiny a měsíční setkávání. Japonci mají zájem i o český jazyk, a proto probíhají někdy i kurzy češtiny, pokud je k dispozici lektor.

Jako jedno z mála regionálních měst má Takasaki vlastní filharmonický orchestr. Ve městě působí jedinečný soubor japonských bubeníků Yorimasa Daiko, kteří předvádějí komponovaná vystoupení s choreografií, příběhy a světelnou show. Soubor vystupoval na náměstí v Plzni v roce 1996 a přilákal tisíce diváků svým strhujícím výkonem.

K nejznámějším výrobkům města Takasaki patří panenky Daruma, o nichž se traduje, že přinášejí štěstí. Zakoupeným panenkám svěřují Japonci svá přání a malují jim levé oko černou barvou. Poté, co se přání splní, vyjadřují své díky tím, že vybarví i pravé oko. Charakteristickým znakem takasackých panenek je obočí tvarované do podoby jeřába a knírek pod nosem znázorňující želvu. Jeřáb a želva jsou symboly dlouhověkosti.

SPORT

V Takasaki se nachází mnoho zařízení pro různé druhy sportů – softbal, ragby, baseball, atletika, tenis, fotbal, lukostřelba, bojová umění (Kendo, Aikido, Karate atd.), volejbal, handbal, box, basketbal, badminton, šerm atd.

PARTNERSKÁ MĚSTA TAKASAKI

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Takasaki (JP): www.city.takasaki.gunma.jp

Limoges, Francie

Limoges, Francie

Limoges se nachází v západo-centrální Francii v regionu Limousin. Jeho obyvatelé se nazývají Limougeauds.

VEDENÍ MĚSTA

Starosta města: Émile Roger Lombertie
Zastupitelstvo města: 55 členů (mezi nimiž jsou i členové rady města)

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – LIMOGES

Partnerská smlouva mezi Plzní a Limoges byla podepsána již v roce 1966. K jejímu obnovení došlo 11. června 1987 a 13. dubna 1999 byla mezi oběma městy sepsána Dohoda o rozvoji vztahů a vzájemné spolupráci.

HISTORIE

Limoges je město porcelánu a glazury, které se zde vyráběly po staletí pro francouzskou vyšší třídu. Bylo sice založeno Římany již v posledním desetiletí před naším letopočtem, největší vývoj však zaznamenalo ve 13. století  n. l. především díky místnímu biskupství.

Díky tomuto biskupství se zde, po nálezu ložisek kaolínu nedaleko města, začal rozvíjet porcelán a mozaika. Tento obchod a zisk poskytl městu spanilou a půvabnou krásu. Stopy obchodnického řemesla jsou všude po celém městě, zcela výjimečná je fontána z porcelánové mozaiky.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Limoges je město na středozápadě Francie, sídlo prefektury departementu Haute Vienne a správního úřadu regionu Limousin. Leží na řece Vienne, 220 kilometrů severovýchodně od Bordeaux a asi 400 kilometrů jižně od Paříže.
Rozloha: 77,45 km2
Počet obyvatel: více než 130 000
Podnebí: Limousin je kraj uprostřed Francie a po právu se mu říká zelené srdce Francie. Je to kraj stromů, vody a čistého vzduchu. Tento kraj se nachází na západních svazích sopečného Centrálního středohoří (Massif Central) a téměř celé jeho území je pokryto lesními porosty, které protínají řeky nebo narušují zrcadla jezer.

EKONOMIKA

Limoges je nejznámější především díky porcelánu a glazuře, jméno města je spojeno ale i s elektronikou, keramikou, papírem a kůží.

VZDĚLÁNÍ

Univerzita v Limoges patří mezi nejuznávanější univerzity ve Francii. Skládá se z pěti fakult (právnická a ekonomická, lékařská, farmaceutická, filozofická, přírodovědecká) a tří institutů (veřejné správy, technologický, odborný).

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Od roku 2008 je město Limoges nositelem značky „Město umění a historie“. Mezi nejznámější kulturní zařízení města patří frankofonní multimediální knihovna, množství muzeí, konzervatoř. Město je proslulé velkým množstvím památek, z nichž nejznámější jsou rodný dům A. Renoira, Národní muzeum Adriana Dubouche, katedrála sv. Štěpána, botanická zahrada, Městské muzeum glazury a emailů, kaple sv. Aureliána, Bernardaudova manufaktura nebo Ateliér mozaiky.

SPORT

Město Limoges pravidelně organizuje sportovní odpoledne. Děti se zde mohou zdarma seznámit se sporty, jakými jsou například plavání, gymnastika, fotbal, volejbal, stolní tenis nebo badminton. Ve městě existuje i několik zájmových center, kde je možné předplatit si sportovní kurzy na celý rok.

PARTNERSKÁ MĚSTA LIMOGES

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Limoges: www.ville-limoges.fr

Liège, Belgie

Liège, Belgie

Město Liège (česky Lutych, francouzsky Liège, valonsky Lîdje, holandsky Luik, německy Lüttich) je hlavní město provincie Liège na východě Belgie.

Je správním centrem stejnojmenné provincie a kraje. Nachází se na východě Belgie v blízkosti hranic s Nizozemskem a Německem, 25 km jižně od Maastrichtu (Nizozemsko) a 40 km západně od Cách (Německo). Je součástí Euroregionu Mása-Rýn, ve kterém žije 3,7 milionu obyvatel. Je hlavním ekonomickým a kulturním centrem Valonska.

VEDENÍ MĚSTA

Starosta města: Willy Demeyer
Rada města: skládá se ze starosty města, devíti náměstků a prezidenta společnosti C. P. A. S. (veřejné centrum sociálních věcí)
Zastupitelstvo města: 49 členů (mezi nimiž jsou i členové rady města)

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – LIÈGE

Po osvobození města Plzně v roce 1945 zástupci 17. střeleckého pluku, kteří byli součástí americké armády, oslovili vedení města Plzně s návrhem o navázání partnerských vztahů s městem Liège, odkud zakladatelé 17. střeleckého pluku pocházejí.

První kontakty byly navázány v roce 1947 a pokračovaly až do roku 1965, kdy byla v Plzni podepsána smlouva o partnerství mezi oběma městy.

Po roce 1989 zástupci 17. střeleckého pluku začali pravidelně každoročně navštěvovat Plzeň u příležitosti oslav osvobození města a ukončení druhé světové války v roce 1945. Belgičtí veteráni se dále snažili vzájemné kontakty oživit založením literární soutěže Cena Jana Palacha pro frankofonní studenty.

HISTORIE

Podle archeologických výzkumů bylo území Liège osídleno již před více než 200 000 lety. Dějiny města jako takového začínají přibližně roku 705, kdy byl v Liège zavražděn maastrichtský biskup sv. Lambert. Jeho nástupce sv. Hubert se souhlasem papeže přemístil sídlo biskupství z Maastrichtu do Liège a stal se prvním biskupem biskupství Liège. Později se stalo Liège hlavním městem knížectví biskupství Liège, které existovalo v letech 980 – 1795.  Roku 1795 bylo knížectví biskupství anektováno Francií a po bitvě u Waterloo v letech 1815–1830 bylo součástí Spojeného království nizozemského. Od roku 1830, kdy proběhla belgická revoluce (povstání v Bruselu proti nizozemskému králi), je město součástí Belgie.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Město Liège se nachází na východě Belgie.
Rozloha: 69,39 km2
Počet obyvatel: více než 195 000
Podnebí: mírné oceánské

EKONOMIKA

VZDĚLÁNÍ

Město je sídlem jediné státní frankofonní univerzity v Belgii, založené roku 1817. Univerzita v Liège poskytuje vysokoškolské vzdělání na devíti fakultách (filozofická, veterinární, právnická a škola kriminologie, psychologie a pedagogická, lékařská, aplikovaných věd, institut pro lidská práva a společenské vědy, HEC Management).

29. března 2007 byl Univerzitou v Liège udělen čestný doktorát Václavu Havlovi za jeho celoživotní úsilí o prosazování spoluodpovědnosti jednotlivce za stav společnosti a světa.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Město Liège je kulturní metropolí, svým obyvatelům i návštěvníkům nabízí několik muzeí a galerií, divadla, knihovny. Za návštěvu jistě stojí vystoupení místní filharmonie nebo Královské valonské opery.

SPORT

Liège má co nabídnout i sportovcům. Množství parků a břehy řeky Mázy přímo vybízí k procházkám nebo výletům na kolech. Asi nejkrásnější pohled se turistům naskytne od staré citadely, ke které je třeba vystoupat po 373 schodech. Co se týče přírodních krás v okolí Liège, nelze opomenout rezervaci Sart Tilman nebo botanickou zahradu města.

PARTNERSKÁ MĚSTA LIÈGE

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Liège: www.liege.be

Žilina, Slovensko

Žilina, Slovensko

Město Žilina (německy Sillein nebo Silein, maďarsky Zsolna, polsky Żylina, latinsky Solna) je krajské a okresní město na Slovensku, ležící 170 km severovýchodně od Bratislavy, na soutoku řek Váhu a Kysuce v Žilinské kotlině, 28 km od hranic s Českou republikou.

Jedná se o důležité průmyslové i dopravní centrum, sídlo univerzity a od roku 2008 i biskupa římskokatolické žilinské diecéze. V roce 2016 zde žilo přes 81 000 obyvatel, a bylo tak čtvrtým největším slovenským městem.

VEDENÍ MĚSTA

Primátor města: Peter Fiabáne
Zástupci primátora: Vladimír Randa, Barbora Birnerová
Městské zastupitelstvo: 19 až 31 poslanců

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – ŽILINA

V září 2010 byla podepsána Dohoda o partnerství na dobu neurčitou.

V rámci partnerských vztahů jsou pořádány různé aktivity například v oblasti kultury, sportu a je rozvíjena vzájemná spolupráce škol a institucí.

HISTORIE

První zmínky o osídlení území dnešního města Žiliny spadají do období 5. století n. l. Město vzniklo před rokem 1300, v roce 1321 jsou Žilině uděleny výsady svobodného královského města.

Velký rozmach zaznamenalo město v 19. století, kdy bylo dokončeno železniční spojení do Bratislavy a Košic a byly založeny první velké průmyslové podniky (např. dnešní Slovena).

Ve městě se nachází řada historických památek. Historické jádro města bylo v roce 1987 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Historicky a stavebně nejcennější celek představuje Mariánské náměstí se čtvercovým půdorysem 100 x 100 metrů. Řada staveb na náměstí má gotické pivnice a na nich postavené renesanční stavby ze 16. a 17. století. Na náměstí se nachází radnice města Žilina, prvně zmiňovaná již v roce 1433. Na západní straně náměstí stojí barokní kostel sv. Pavla a klášter jezuitů.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Město Žilina je centrem severozápadního Slovenska. Leží v Žilinské kotlině, na soutoku Váhu s řekami Kysuca a Rajčianka.
Rozloha: cca 80 km2
Počet obyvatel: více než 80 000
Podnebí: středoevropské

EKONOMIKA

Žilina si spolu s Žilinským krajem udržuje na Slovensku stabilně pozici na 2. nebo 3. místě v hrubém domácím produktu na hlavu obyvatele. Hlavní odvětví jsou strojírenský průmysl, automobilový průmysl (značka KIA), hutnictví, stavebnictví, zpracování dřeva, papíru, chemický, elektrotechnický, elektronický, textilní, potravinářský, energetický průmysl.

Ve městě se prudce rozvíjí turistický ruch. Žilina je důležitou křižovatkou železniční a dálniční sítě a je zde mezinárodní letiště (pravidelná linka Praha – Žilina).

VZDĚLÁNÍ

Ve městě se nachází Žilinská univerzita, do roku 1996 známa jako Vysoká škola dopravy a spojů. Na sedmi fakultách nabízí univerzita mnoho studijních oborů, významné je studium informačních technologií a telekomunikací.

Vzdělání je poskytováno i na pěti gymnáziích a řadě středních odborných škol a učilišť, mezi nimi je velmi významná konzervatoř, která patří k největším na Slovensku.

Po roce 1989 vznikla v Žilině řada soukromých a církevních středních škol.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

V Žilině se nachází řada muzeí a galerií. Mezi nejvýznamnější patří Považské muzeum v Žilině zaměřené na expozice regionálního charakteru a Považská galerie umění v Žilině se stálou expozicí děl významného slovenského malíře a grafika Vincenta Hložníka.

V Žilině dále najdeme městské divadlo zaměřené hlavně na dospělého diváka a loutkové divadlo, které je nejstarším profesionálním loutkovým divadlem na Slovensku.

Mezi významné kulturní instituce patří také Stanica Žilina-Záriečie. Jedná se o nezávislou kulturní instituci pořádající řadu koncertů, přednášek, výstav, workshopů, kurzů a dílen.

Žilina je sídlem Považské hvězdárny v Žilině.

SPORT

Ve městě se nachází víceúčelová sportovní hala s 4 500 m2 hrací plochy, kapacita až 6 000 míst. Dále padesátimetrový krytý olympijský bazén a dva padesátimetrové venkovní bazény. Fotbalový stadion MŠK Žilina s celkovou kapacitou cca 11 000 míst splňuje kritéria UEFA pro konání mezistátních zápasů a patří mezi nejlepší fotbalové stánky na Slovensku.

Díky geografickému umístění Žiliny (je vstupní branou pro čtyři národní parky – Malá Fatra, Velká Fatra, TANAP, NAPANT) jsou ve městě a okolí velmi rozšířeny turistika a v zimě zimní sporty (běžecké sporty a sjezdové lyžování).

PARTNERSKÁ MĚSTA ŽILINY

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Žilina: www.zilina.sk

Birmingham, USA

Birmingham, USA

Město Birmingham se nachází v severo-centrální části státu Alabama, ve Spojených státech amerických. Birmingham je největším městem Alabamy.

VEDENÍ MĚSTA

Starosta města: Randall Woodfin
Rada města: devět členů

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – BIRMINGHAM

V roce 2004 Velvyslanectví USA v ČR doporučilo městu Plzni jako potencionálního partnera v USA město Birmingham v Alabamě.

U příležitosti  60. výročí osvobození Plzně americkou armádou v květnu 2005 byla podepsána mezi městem Plzní a městem Birmingham partnerská smlouva.

V rámci partnerských vztahů jsou pořádány různé aktivity například v oblasti kultury či spolupráce škol a institucí.

HISTORIE

Birmingham byl založen jako průmyslové centrum v roce 1871 ihned po skončení občanské války. Byl pojmenován po britském městě Birmingham, které patřilo mezi hlavní průmyslová města Spojeného království.

Od roku 1880 do roku 1940 rostlo město jako industriální metropole s rozvinutým těžkým strojírenstvím. Díky svému prudkému rozvoji bylo nazýváno „Kouzelným městem.“  Kouzlo zmizelo během krize 30. let a ekonomika byla následujících 40 let velmi pomalá. Těžká byla pro Birmingham 60. léta, kdy rasová nespravedlnost vyvrcholila demonstracemi za lidská práva.

V 70. letech 20. století se Birmingham s pomocí vzrůstající podpory Birminghamské univerzity a silného bankovního a podnikatelsko-finančního sektoru začal měnit. V současnosti patří Birmingham mezi nejdůležitější obchodní centra na jihovýchodě Spojených států amerických a je také jedním z největších bankovních center v USA.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Město Birmingham se nachází v severo-centrální části státu Alabama. Leží v Jones Valley na jižním konci Apalačského pohoří.
Rozloha: 393,5 km2
Počet obyvatel: více než 200 000
Podnebí: Birmingham má vlhké subtropické podnebí s charakteristickými horkými léty, mírnými zimami a velkým množstvím srážek. Průměrná roční teplota ve městě je 17 °C.

EKONOMIKA

Birmingham býval středem ocelového jihu Ameriky, a přestože některé bývalé továrny na výrobu železa a oceli slouží dnes jako muzea, ocel se zde stále ještě vyrábí ve velkém množství. Ostatní výroba se orientuje na chemikálie, stavební materiály, letecké součásti, komponenty železničních tratí, počítače a bavlnářský průmysl.

Dnes je základem ekonomiky Birminghamu zejména automobilový, letecký a kosmický průmysl, biotechnologie, výzkum, rozvoj služeb, produkce železa a oceli. Birmingham je sídlem několika silných regionálních finančních institucí, bank a pojišťoven.

Hlavními zaměstnavateli regionu jsou sektory školství, zdravotnictví, průmysl, finance a bankovnictví, profesionální a podnikatelské služby, obchod a doprava.

VZDĚLÁNÍ

Vzdělávání a vzdělanosti je v Birminghamu věnována velká pozornost. Město je sídlem řady škol, které patří k nejlepším v USA. Mezi nejvýznamnější instituce vyššího vzdělávání patří například Birmingham Southern College (privátní), University of Alabama at Birmingham (státní), Miles College (privátní křesťanská), Miles Law School, Birmingham School of Law, Samford University, University of Montevallo.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Město Birmingham je kulturní a zábavní centrum státu Alabama. Je sídlem řady muzeí a galerií. Největší je Birminghamské muzeum umění. Birmingham má také výborný symfonický orchestr, prvotřídní baletní soubor a operu. Často pořádá vystoupení muzikálových a divadelních skupin z celého světa.

Mezi významné kulturní instituce patří městské divadlo, symfonický orchestr, opera, sportovní a koncertní aréna s výstavními a koncertními sály.

Návštěvníky láká také zoologická a botanická zahrada.

SPORT

Sportovní aktivity jsou soustředěny zejména na vysokých školách a univerzitách.

Populární je zejména americký fotbal a basketbal. Významné postavení mají i baseball a soccer. Velmi populární jsou v Birminghamu a Alabamě motorový sport a rybaření. Významná je i cyklistika, a to jak silniční, tak horská.

ZAJÍMAVOSTI

Kelly Ingram Park je dějištěm známých protestů za lidská práva. Nachází se zde Birminghamský institut pro lidská práva, který formou emotivní výstavy představuje příběh historie Birminghamu ve spojení s občanskou válkou.

Oak Mountain State Park leží 16 km na jih od Birminghamu. Nachází se zde krásné výhledy.

Tannehill Ironworks Historical State Park, dějiště občanské války se nachází na západ od města a je připomínkou dřívějšího rozmachu ocelářství ve městě. Nachází se zde Iron & Steel Museum se zachovalými pozůstatky původních oceláren a vysokých pecí.

Vulcan Park na jih od města, ve kterém se nachází největší odlitá železná socha na světě, známá pod názvem Vulcan.

McWane Science Center je regionální vědecké muzeum, které interaktivní formou představuje vědu a výzkum. Součástí je IMAX, 3D kino. Centrum také prezentuje řadu fosilií.

Barber Vintage Motorsports Museum představuje největší sbírku motocyklů na světě.

PARTNERSKÁ MĚSTA BIRMINGHAMU

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Birmingham: www.informationbirmingham.com