Zrekonstruované Loosovy interiéry v Plzni - Brummelův dům (Husova 58)

Zpět na výpis fotogalerií

Zrestaurovaný interiér Brummelova domu, který vlastní soukromý majitel, se návštěvníkům po náročné rekonstrukci otevírá poprvé (25.3.2015). Původně jednopatrový dům se sedlovou střechou a historizujícím průčelím byl podle projektu Adolfa Loose přestaven v letech 1927 - 1929. Došlo ke stavební úpravě fasády na jednoduchou, hladkou, dostavena byla nová část domu, v prvním patře následně vznikalo pět místností. Právě interiér tohoto patra Loos řešil dvougeneračně. Podobně jako ostatní z bytových interiérů navržených Adolfem Loosem i Brummelův dům měl složitý osud. Majetkem rodiny byl do roku 1940, kdy přešel do správy německých okupačních úřadů. Po roce 1945 byl dům vrácen původnímu majiteli a zůstal v majetku rodiny do roku 1962. Dále byl ve vlastnictví státu na základě vynuceného darování. Objekt byl navrácen rodině v roce 1991. Rekonstrukci domu podpořilo město Plzeň, Plzeňský kraj i Ministerstvo kultury. Jedním z prvních hostů, kteří se do zrekonstruovaných prostor podívali, byl i primátor Martin Zrzavecký.

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování