ÚvodO městěMultimédiaeBookKnihyeBook - Radniční listy

eBook - Radniční listy

Z aktuálního čísla (11/2022):

  • Program slavnostního zahájení adventu | Blíží se světová premiéra muzikálu Kozí válka | Už 120 let zní potlesk ve Velkém divadle ...

Radniční listy jsou informačním zpravodajem města, který vydává Kancelář primátora Magistrátu města Plzně. Desetkrát ročně (leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec) jsou Radniční listy distribuovány do schránek plzeňských domácností, k dispozici jsou rovněž v informační kanceláři na radnici. Přípravu a obsah koordinuje redakční rada. V roce 1996 vyšlo jejich první číslo.

Zveřejněno: 18. 11. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň