Plzeň pro investory

Díky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest bylo město Plzeň vždy významným obchodním i kulturním centrem západočeského regionu. V současnosti nadále profituje z výhodné geografické polohy v centru Evropy, dobrého silničního spojení s hlavním městem České republiky, sousedním Německem (dálnice D 5) a blízkosti pražského mezinárodního letiště Václava Havla.

Město Plzeň má bohaté zkušenosti se zahraničními investicemi a podpora nových investorů je zakotvena i v Programu rozvoje města Plzně. Základem strategie města je proto podpora společností rozhodnutých ve městě investovat. Více informací pro investory najdete zde.

Logo Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Touto problematikou se zabývá příspěvková organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu), která mimo jiné spolupracuje s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň a CzechInvestem, regionální kanceláří pro Plzeňský kraj, Západočeskou univerzitou v Plzni ad. Od roku 2007 vydává dvakrát ročně česko-anglický newsletter Investments in the Pilsen Region.

Logo World Trade Center PilsenPlzeň je jako jediné město v České republice držitelem licence Světového obchodního centra. Projekt World Trade Center Pilsen (www.wtcpilsen.cz) má na starosti Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Samotné Světové obchodní centrum Plzeň najdete od března 2012 v 16. nadzemním podlaží budovy BCB (Business Centre Bohemia) na Anglickém nábřeží. WTC Pilsen získává prostřednictvím sítě téměř 330 světových obchodních center přístup k řadě cenných obchodních informací a může pomoci firmám, které mají v úmyslu rozvíjet se v mezinárodním měřítku.

Více informací pro investory najdete na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Zveřejněno: 23. 1. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování