ÚvodO městěHistorieČestné hrobyČestné hroby města Plzně

Čestné hroby města Plzně

Čestný hrob je cenou města udělenou v těch případech, kdy čestný občan či nositel Ceny města Plzně nebo fyzická osoba, jíž by jinak bylo uděleno čestné občanství nebo Cena města Plzně, již zemřela.

O zřízení čestného hrobu v péči města rozhoduje zastupitelstvo města se souhlasem pozůstalých, je-li toto jeho získání možné, jinak i bez tohoto souhlasu.

Návrh na zřízení čestného hrobu může podat každý občan nebo organizace, a to buď příspěvkové organizaci města Plzně Správa hřbitovů a krematoria, nebo přímo Magistrátu města Plzně, a to nejlépe prostřednictvím kanceláře ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu.

Návrh musí být předložen v písemné podobě s udáním jména a společenského významu osobnosti, případně s umístěním hrobu nebo označením hrobového místa, pokud je navrhovateli znám.

Prohlásí-li zastupitelstvo města některý hrob za čestný hrob, bere tím město na sebe závazek péče o tento hrob na vlastní náklady. Mezi nájemcem hrobového místa, resp. majitelem hrobového příslušenství a statutárním městem Plzeň tak bude uzavřena smlouva, v níž bude stanoven majetkoprávní vztah města k hrobovému místu a hrobovému příslušenství včetně dohody o údržbě hrobu a způsobu jejího financování.

Čestný hrob může být zrušen pouze na základě rozhodnutí zastupitelstva města.

Seznam a umístění čestných hrobů lze nalézt na portálu příspěvkové organizace Správa hřbitovů a krematoria města Plzně.

Zveřejněno: 24. 8. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody