ÚvodO městěBezpečí

Bezpečí

 

Projekt Bezpečná Plzeň

Jednou z priorit statutárního města Plzně je zajištění bezpečnosti svých občanů. Proto v roce 2009 odstartoval projekt „Bezpečné město“, který od dubna 2016 funguje pod názvem „Bezpečná Plzeň“. V rámci projektu je území Plzně rozděleno na 30 policejních okrsků z důvodu faktického obsazení každého okrsku strážníkem Městské policie Plzeň, roli zastupitele převzal starosta příslušného obvodu. Právě strážník-okrskář se pro občany stává prostředníkem, s nímž mohou své problémy řešit. Garantem projektu je odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení plzeňského magistrátu, který veškerou činnost koordinuje.

Zaměření projektu Bezpečná Plzeň

Základním pilířem projektu se stala oblast bezpečnosti komplexně řešící bezpečnost občanů ve městě včetně prevence. Dotýká se celé škály služeb a problematiky související s bezpečností občanů, dopravní situací, s cizinci a menšinami. Projekt jasně specifikuje odpovědné pracovníky za bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušuje vzájemnou komunikaci s občany.

Hlavní myšlenka

Hlavní myšlenkou Bezpečné Plzně je úzká spolupráce mezi městem, Policií ČR a městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města ve snaze, aby se Plzeňané cítili bezpečně.

Jaký má projekt praktický přínos?

Umožní občanovi vyhledat policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku konkrétní lokality.

Stěžejním komunikačním kanálem s občany jsou kromě webových stránek www.bezpecnaplzen.eu i takzvané infoschránky, které dávají lidem možnost být ve styku s příslušným odpovědným pracovníkem okrsku. Také slouží třeba pro vrácení nalezených dokladů nebo jiných důležitých věcí, aniž by občan musel navštívit odpovědnou instituci.

Poskytne občanovi odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti, případně umožní přímo kontaktovat zástupce daného policejního okrsku.

Podrobné informace o projektu Bezpečná Plzeň jsou na portálu:

www.bezpecnaplzen.eu

Partnerský projekt Plzeňského kraje:

www.bezpecnykraj.cz 

Zveřejněno: 6. 12. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody