ÚvodO městěAktualityAktuality z obvodů

Aktuality z obvodů

Obvod obstarává ochranné vybavení k eliminaci koranaviru

Městský obvod Plzeň 3 věnuje v souvislosti s výskytem koronaviru soustavnou péči obstarávání ochranných roušek a dezinfekčních prostředků v boji proti onemocnění Covid – 19. Ty se pak snaží v rámci možností distribuovat těm nejpotřebnějším.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo3
Dopravní uzavírky a omezení v dubnu

Práce na rekonstrukci vodovodu v oblasti ulic Ke Kukačce, Ke Špitálskému lesu a části ulice Partyzánská přinesou uzavírky a dopravní omezení. Uzavřen bude i chodník v Revoluční ulici.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo4
Uzavírka Karlovarské ulice v Plzni

Vzhledem k přepravě nadměrného nákladu bude provedena demontáž a následná montáž portálu s dopravním značením v Plzni, Karlovarské ulici, poblíž křižovatky s ulicí Lidická.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo1
Zápisy do prvních tříd se uskuteční bez přítomnosti dětí

Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli pandemii koronaviru se uskuteční zápisy dětí do prvních tříd základních škol bez osobní přítomnosti budoucích školáků.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo1
Zastupitelstvo zrušeno

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4, které mělo proběhnout ve čtvrtek 2. dubna, se na základě usnesení vlády v tento termín neuskuteční.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo4
Přehled opatření dotýkajících se chodu města Plzně

Platné ke dni 27. března 2020

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo3
Lavičky na veřejných prostranstvích budou desinfikovány

V příštím týdnu (od 30.3.2020) bude zahájeno provádění desinfekce laviček, umístěných na veřejném prostranství. Lavičky budou ošetřeny postřikem desinfekčního roztoku. Doufáme, že tímto opatřením přispějeme k omezení šíření virového onemocnění.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo2
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu se letos uskuteční virtuálně

Tématem 15. ročníku akce Jom ha šoa je identita - našich měst a obcí, komunit i nás samých, vše co ji tvoří a ovlivňuje.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo3
Mimořádné opatření: omezení provozu

Úřad městského obvodu Plzeň 8 na základě nařízení vlády a s ohledem na ochranu zdraví občanů, omezil provoz. Více informací naleznete v článku.…

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo8
Obecně prospěšné práce jsou dočasně zastaveny

Vzhledem k nařízení Vlády České republiky a aktuální karanténní situaci je Probační a mediační službou poskytovatelům doporučeno pozastavit do doby ukončení nebo zmírnění vládou nařízených omezujících opatření výkon trestu Obecně prospěšných prací z důvodu minimalizace mezilidských kontaktů a tím zabránění přenosu nemoci Covid-19.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo3
Informace ohledně ošetřovného z důvodu uzavření dětského zařízení

Přinášíme vám aktuální informace ohledně ošetřovného z důvodu uzavření dětského zařízení, jehož podpůrčí doba byla prodloužena po celou dobu trvání uzavření škol a školek.

Zveřejněno: 27. 3. 2020, Mo1
Obvod vnímá solidaritu lidí a firem působících na jeho území

Boj proti zákeřnému viru, který se šíří Českem, vyvolal obrovské solidární hnutí napříč celou republikou. Nejinak je tomu i na území třetího plzeňského obvodu.

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Mo3
Jak likvidovat roušky

Roušky jednorázové

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Mo10
Zápisy do mateřských škol se uskuteční od 15. dubna

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou 5. roku věku k 31. 8. 2020. Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný a je plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku.

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Mo2
V Bolevecké ulici budou pokáceny dvě katalpy

Oba stromy budou odstraněné z důvodu jejich snížené provozní bezpečnosti a s ohledem na letošní stavební práce, které budou probíhat v jejich těsné blízkosti v souvislosti s plánovanou stavbou parkoviště.

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Mo1
Informace pro příjemce dotací

Vzhledem k mimořádné situaci dochází ke zrušení některých připravovaných akcí, na které byly z rozpočtu MO Plzeň 3 poskytnuty dotace. Žádáme příjemce dotací, aby nás oficiálně písemně nebo e-mailem informovali o zrušení plánovaných akcí, které měly být podpořeny, a to i v případě, že byla akce zrušena bez náhrady a nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Mo3
Upozornění pro snoubence

V souvislosti s prodloužením krizového opatření vlády spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky nelze do 1.4.2020 konat sňatečné obřady.

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Mo3
Obvod nechal desinfikovat společné prostory radnice Slovany

V rámci preventivních opatření šíření koronaviru nechal obvod na konci minulého týdne odbornou firmou vyčistit a desinfikovat společné prostory budovy radnice Slovany. Vedení obvodu rozhodlo pořídit vlastní stroje, kterými bude dále zajišťovat pravidelnou údržbu.

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Mo2
Zápisy do prvních tříd se uskuteční bez přítomnosti dětí

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku a dále děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Zveřejněno: 25. 3. 2020, Mo3
V době nouzového stavu platí i propadlé doklady

Informace pro občany

Zveřejněno: 25. 3. 2020, Mo3

Tradiční akce města Plzně