ÚvodO městěAktualityAktuality z městaZápisy do prvních tříd se uskuteční bez přítomnosti dětí

Zápisy do prvních tříd se uskuteční bez přítomnosti dětí

Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli pandemii koronaviru se uskuteční zápisy dětí do prvních tříd základních škol bez osobní přítomnosti budoucích školáků. Zápisy v Plzni začnou 1. dubna 2020 a budou probíhat podle termínů stanovených jednotlivými základními školami. Termíny zápisů jsou uvedeny v příloze číslo 1, v příloze číslo 2 pak seznam základních škol podle plzeňských školských obvodů.

Ilustrační foto: A. Jarošová

Ilustrační foto: A. Jarošová

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku a dále děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se uskuteční pouze formální část zápisů. Motivační část, tedy seznámení se dítěte s prostředím školy, učiteli a jiné, proběhne až po ukončení mimořádných opatření.

Ve výjimečných případech, například v naléhavých důvodech, zdravotních důvodech či kvůli karanténě, lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě až do 30. dubna 2020.

Přihlášku si zákonný zástupce stáhne z webových stránek jednotlivé školy nebo fyzicky vyzvedne ve škole a doručí do školy nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisů. Doručit ji lze čtyřmi způsoby: elektronicky do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštou nebo osobně.

Při osobním podání zákonným zástupcem dítěte bude škola organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob ve vstupních prostorách školy. Budou zajištěna platná hygienická opatření a zákonný zástupce se bude řídit pokyny školy na místě.

Vzhledem k tomu, že je v době mimořádných opatření doporučeno, aby se k zápisu dostavil pouze jeden zákonný zástupce dítěte, bude součástí žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání prohlášení zákonného zástupce, že volba základní školy byla projednána s druhým zákonným zástupcem dítěte a ten s touto volbou školy souhlasí.

Informace o povinných i doporučených náležitostech žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání najdou rodiče na webu www.plzenskeskoly.cz v záložce Aktuality i na webových stránkách základních škol.

Editace textu: Marie Fialová

Přílohy

Zveřejněno: 23. 3. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík