ÚvodO městěAktualityAktuality z městaZačíná rekonstrukce Červenohrádecké ulice za téměř sto milionů korun. Zvýší se bezpečnost motoristů, cyklistů i pěších. Hotovo bude v srpnu 2024

Začíná rekonstrukce Červenohrádecké ulice za téměř sto milionů korun. Zvýší se bezpečnost motoristů, cyklistů i pěších. Hotovo bude v srpnu 2024

Fotografie: A. Jarošová

Fotografie: A. Jarošová

Začíná dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd a Červený Hrádek v plzeňském čtvrtém městském obvodě. Investory rozsáhlé stavební akce jsou město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Stavba, která zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, vybudování chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložky inženýrských sítí, vyjde na téměř sto milionů korun. Opravou projde úsek od křižovatky Hrádecká x Staroveská před křižovatku s ulicí K Fořtovně. Rekonstrukce si vyžádá dlouhodobější omezení v dopravě. Hotovo by mělo být v srpnu 2024.

„Jedná se o stěžejní rozsáhlou dopravní akci v Červeném Hrádku, která se připravovala dlouhé roky, a to i z důvodu vypořádání všech majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých se bude stavět. Město Plzeň v loňském roce veškeré pozemky zasmluvnilo a začalo se s projektovou dokumentací pro provádění stavby. Hlavním cílem této rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti jak motoristů, tak chodců i cyklistů,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář, do jehož gesce patří odbor investic, který má akci za město na starosti. Doplnil také, že město Plzeň se bude podílet na stavbě chodníku a komunikace.

Fotografie: A. Jarošová

„Máme velkou radost, že se podaří odstartovat dlouho očekávanou rekonstrukci Červenohrádecké ulice. Stavba je pro naše občany klíčová zejména z pohledu bezpečnosti. Červený Hrádek s Újezdem kromě vozovky konečně propojí i chodníky, které budou moci využít jak pěší, tak cyklisti,“ řekla místostarostka Městského obvodu Plzeň 4 Lenka Kočová.

Fotografie: A. Jarošová

Stavba zahrne kompletní rekonstrukci komunikace v celkové délce 1450 metrů na předepsaných 6,5 metru šířky silnice. Vznikne smíšená stezka pro chodce a cyklisty, nové veřejné osvětlení. Vybuduje se nová dešťová kanalizace a přeloží se inženýrské sítě. Město zároveň vybuduje nové zastávky městské hromadné dopravy. „Rekonstrukcí zmizí také nebezpečné místo v zaústění silnice K Fořtovně do ulice Červenohrádecká, kde vybudujeme novou okružní křižovatku,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic.

Fotografie: A. Jarošová

Zhotovitelem investiční akce je Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň. Staveniště předali investoři zhotoviteli 24. června. Stavební práce začnou vytýčením sítí a přípravnými pracemi. V této fázi dojde k uzavírce od 11. července do 7. srpna, kdy se budou stavět výhybny pro městskou hromadnou dopravu v ulici K Fořtovně, v úseku za sjezdem ze silnice I/26, před křižovatkou K Fořtovně x Pod Hospodou. Zároveň v přípravné fázi dojde k úplné uzavírce Hrádecké ulice v oblasti Kyšická – Staroveská ulice. Uzavírka bude od 8. srpna do 4. září 2022.

Z důvodu komfortu přístupu rezidentů do jednotlivých částí Újezdu a Červeného Hrádku je stavba rozdělena do pěti fází:

1. a 2. fáze

Jedná se úplnou uzavírku Hrádecké ulice, se začátkem před křižovatkou s ulicí Za kaštany a ulice Červenohrádecké od Hrádecké před křižovatku Červenohrádecká x Na Lukách (křižovatka blíže k návsi), v termínu od září 2022 (po skončení přípravné fáze) až do konce června 2023.

3. a 4. fáze

3. a 4. fáze

Od července 2023 do května 2024 bude uzavřen úsek Červenohrádecké ulice mezi křižovatkou Červenohrádecká x Na lukách (křižovatka blíže k návsi – včetně této křižovatky) a křižovatkou Červenohrádecká x K Fořtovně (bez této křižovatky). Další etapou bude uzavřen prostor křižovatky Červenohrádecká x K Fořtovně, ulice Pod Hospodou a část ulice K Fořtovně.

5. fáze

V této fázi, od června 2024 do konce srpna 2024, budou úplně uzavřeny ulice Pod Hospodou a část ulice K Fořtovně, v úseku Červenohrádecká – křižovatka K Fořtovně x Pod Hospodou.

Celkové náklady jsou 94,213 milionu korun bez DPH, z toho město Plzeň zaplatí 28,939 milionu korun a Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje 65,274 milionu korun.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 28. 6. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni