ÚvodO městěAktualityAktuality z městaVýstava představuje katedry a studenty Filozofické fakulty Západočeské univerzity

Výstava představuje katedry a studenty Filozofické fakulty Západočeské univerzity

Fotografie: M. Pecuch

Fotografie: M. Pecuch

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vystavuje v plzeňské Staré synagoze sérii fotografií, jejichž prostřednictvím chce veřejnosti přiblížit zaměření svých kateder i uplatnění absolventů. Výstavu Obrazy přecházejí ve zvuky si lidé mohou prohlédnout do 31. října.

Fotografie: M. Pecuch

Ústředními postavami fotografií jsou studenti a absolventi všech deseti kateder Fakulty filozofické ZČU. Zachyceni jsou v prostorách významných veřejných, kulturních a společenských institucí, a to jak v Plzni, tak na dalších místech Plzeňského i Karlovarského kraje. Snímky, jejichž autorem je fotograf Miroslav Chaloupka, návštěvníky zavedou do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Divadla J. K. Tyla, Měšťanské besedy, Loosových interiérů, do prostor Francouzské aliance v Plzni, ale také do prostředí Dolu Jeroným – národní kulturní památky na Sokolovsku. Návštěvníci na nich poznají například i Národopisné muzeum Plzeňska, relikviář sv. Maura ve Státním hradě a zámku Bečov nebo interiér Staré synagogy, kde je výstava umístěná. Prostřednictvím fotografií chce fakulta přiblížit, čím se její jednotlivé katedry zabývají, co se na nich vyučuje a především to, jak a kde se uplatní jejich absolventi.

Fotografie: M. Pecuch

Úvodní slovo měl při slavnostním zahájení výstavy ve středu 13. října i primátor města Plzně Martin Baxa, který podotkl, že Plzeň si se svou historií a svým významem zaslouží, aby v ní své místo měly i humanitní a sociální vědy. „Jsem rád, že v našem městě Fakulta filozofická působí – má renomé a je významnou vědeckou institucí,“ uvedl primátor a připomněl, jak důležité je propojení města a této fakulty. „To propojení je naprosto reálné, například s Katedrou sociologie jsme spolupracovali na zcela zásadním projektu výzkumu bezdomovectví v Plzni,“ připomněl primátor Martin Baxa.

Fotografie: M. Pecuch

„To nejcennější, co máme, jsou naši studenti a studentky, které vzděláváme, inspirujeme a také oni inspirují nás. Výstavou jsme však zároveň chtěli vyjádřit, že jsme pyšní na to, že jsme součástí Plzně a Plzeňského kraje. Jakožto fakulta situovaná v centru krajské metropole to pociťujeme velmi intenzivně,“ uvedl při slavnostním zahájení děkan Filozofické fakulty David Šanc. Připomněl také, že výstava je příspěvkem k oslavám letošního 30. výročí založení ZČU.

Fotografie: M. Pecuch

Rektor ZČU Miroslav Holeček zdůraznil, že univerzity mají významnou zodpovědnost – vzdělávají a formují mladé lidi, kteří budou utvářet budoucí svět. „Zapojením studentů do aktivit, jako je například i tato výstava, jim vyjadřujeme naši důvěru a to, jak významní pro nás jsou,“ řekl rektor. Ocenil, že tvůrci výstavy využili také lokality Karlovarského kraje, kde ZČU působí jako jediná veřejná vysoká škola. Hosty vernisáže přivítal ve Staré synagoze i předseda Židovské obce Plzeň Jiří Löwy.

Fotografie: M. Pecuch

Na vernisáž navázal v 18 hodin rockový koncert, na kterém vystoupili absolventi a zaměstnanci Fakulty filozofické ve formacích Absolutně černé těleso, The New Normal a Eddie the Pilsener.

Fotografie: M. Pecuch

Fakulta filozofická byla založena jako součást Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, tehdy ještě pod názvem Fakulta humanitních studií. Současný název přijala roku 2005. Fakulta vzdělává na deseti katedrách přibližně 1400 studentů ve studijních programech humanitního a společenskovědního zaměření. Kromě tradičních disciplín, jako jsou filozofie, archeologie či historie, se zaměřuje na studium společnosti moderní doby. Zabývá se aktuálními sociologickými tématy, otázkami politologie a mezinárodních vztahů, zajímá se o regiony Blízkého východu a Afriky. Svou pozornost věnuje také česko-bavorské spolupráci a studiu cizích jazyků. Hraje důležitou roli ve společenském a kulturním životě města Plzně.

Editace textu: Hana Josefová


Zveřejněno: 14. 10. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování