ÚvodO městěAktualityAktuality z městaVelká synagoga bude v plné kráse otevřena příští rok

Velká synagoga bude v plné kráse otevřena příští rok

Celkové náklady na opravy a restaurování dosáhnou 100 milionů korun, 95 procent je hrazeno prostřednictvím dotací Evropské unie, zbytek hradí Židovská obec Plzeň. Stavební a restaurátorské práce jsou už za svou polovinou. Slavností otevření je naplánováno na jaro příštího roku.

Fotografie: M. Pecuch

Fotografie: M. Pecuch

„V budově Velké synagogy máme za sebou většinu restaurátorských i stavebních prací. Během léta pracovali stavebníci a restaurátoři především v rabínském domě a v prostoru mezi domem a synagogou,“ uvedl předseda Židovské obce Plzeň Jiří Löwy. „Rabínský dům nebyl nikdy opravován, byl ve špatném stavu,“ dodal Jiří Löwy. Upřesnil, že v budově Velké synagogy k hlavním stavebním pracím patřilo například vybudování nového jeviště, které je oproti původnímu značně rozšířené a bude se zasouvat do země.

„Dále už byly také například opraveny všechny omítky uvnitř a jsou zrestaurovány téměř veškeré malby,“ dodal s tím, že tyto náročné práce se týkaly zvláště klenby a jednotlivých rozet, které jsou každá jiná, a tak restaurátoři nemohli pracovat se šablonami. Navíc výmalba má mnoho detailů, které vyžadovaly práci mnoha desítek rukou s nejjemnějšími štětečky.

Fotografie: M. Pecuch

V dílnách restaurátorů a řemeslníků jsou také renovovány různé předměty či vyráběny jejich repliky. „Například se nedochovala téměř žádná osvětlení. Přežily jen dvě plynové lampy, a to proto, že byly na nepřístupných místech, a fragmenty lustrů. Repliky osvětlení tedy vznikají podle těchto fragmentů či podle dochovaných dobových fotografií. Vše konzultujeme s památkáři. A musím říci, že s nimi spolupracujeme dlouhodobě a vždy jsme našli společnou řeč,“ podotkl Jiří Löwy.

Otevřeno pro veřejnost

Židovská obec Plzeň plánuje, že Velkou synagogu po rekonstrukci slavnostně otevře příští rok na jaře před Pesachem, tedy před Velikonoci. Má být přístupná široké veřejnosti.

„Vnímáme to tak, že se opravuje z veřejných peněz, a tak by ji měla veřejnost užívat. Bude otevřena k prohlídkám, a jak je patrné z dokončených stavebních prací, chceme, aby se v ní také konaly koncerty nejrůznějších hudebních žánrů, jak tomu bylo před jejím uzavřením. Opět budeme spolupracovat s Michalem Jančaříkem a jeho agenturou Synagoga Concerts. Ve Velké synagoze se budou také konat výstavy a umístíme zde i stálou expozici věnovanou židovským památkám v Plzeňském kraji a také ukážeme, jak se Velká synagoga měnila v běhu času. Veřejnosti zpřístupníme i upravený prostor mezi Velkou synagogou a rabínským domem, který bude propojený s parčíkem za Úřadem městského obvodu Plzeň 3. Myslím, že tady lidé v létě najdou příjemné posezení ve stínu,“ prozradil Jiří Löwy a dodal, že v rabínském domě bude jediná rituální lázeň mikve v Plzni.

Velká synagoga v Plzni
  • Stavba podle návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera a plzeňského stavitele architekta Emanuela Klotze probíhala v letech 1888–1892.
  • Postavena je v novorománském slohu a je vedle synagog v Jeruzalémě, New Yorku a Budapešti jednou z největších na světě.
  • Byla postavena především z prostředků, které mezi sebou vybrali plzeňští židé.
  • Během druhé světové války byla využívána jako skladiště, po jejím skončení v ní opět probíhaly bohoslužby, ale jen do roku 1973. Poté byla opuštěna a chátrala.
  • V roce 1992 byla vyhlášena národní kulturní památkou. V 90. letech minulého století prošla první rozsáhlou rekonstrukcí. Od té doby byla otevřena nejen k bohoslužbám, ale byla přístupná široké veřejnosti a konaly se v ní výstavy i koncerty.
  • Na podzim roku 2019 byla opět uzavřena, aby v ní mohla proběhnout další rozsáhlá rekonstrukce i restaurování maleb, uměleckých a řemeslných předmětů. Otevřena má být na jaře roku 2022.
  • Na Velké synagoze jsou umístěny desky Desatera (božích přikázání) a v té, která označuje přikázání nezabiješ, je stále patrná stopa po kulce z druhé světové války. Stopa po kulce byla v destičce symbolicky ponechána.
  • Velká synagoga v Plzni je jedním ze zajímavých turistických cílů a na její propagaci spolupracuje Židovská obec Plzeň s organizací Plzeň – TURISMUS. Před jejím uzavřením v roce 2019 ji ročně navštívilo 16 až 18 tisíc lidí.

Text: Hana Josefová


Zveřejněno: 17. 9. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování