ÚvodO městěAktualityAktuality z městaVedení Plzně představilo hlavní témata a projekty do roku 2026

Vedení Plzně představilo hlavní témata a projekty do roku 2026

Vedení Plzně představilo hlavní projekty, jimž se bude až do roku 2026 věnovat. Zástupci čtyřkoalice ANO 2011, PRO Plzeň, České pirátské strany a STAN chtějí západočeskou metropoli jako moderní, chytrou, zelenou, energeticky šetrnou, kulturní, sportovní, a především přívětivou pro občany. Zaměří se na záchranu kulturního domu Peklo, výstavbu parkovacího domu, archivu i bytů ve Světovaru, stavby sportovních hal na Borech a v Liticích, výstavbu nových bytů, rekonstrukci ústřední knihovny, revitalizaci významných ulic i náměstí, úpravu problémových křižovatek, zkapacitnění okružní křižovatky U Makra i na Belánce, pomoc s realizací části východního okruhu atd. Postarají se o rozvoj i dalších oblastí, tedy bezpečnosti, školství, kultury, sociální, turismu i Smart Cities a podpory podnikání.

Tisková konference k představení programového prohlášení (fotografie: M. Pecuch)

Tisková konference k představení programového prohlášení (fotografie: M. Pecuch)

„Těší mě, že se nám napříč koalicí podařilo najít shodu na projektech, které považujeme pro rozvoj města Plzně za klíčové. Naši společnou prioritou je investovat do projektů, které Plzeňané pocítí v každodenním životě. Nejedná se jen o velké investice a stavby, ale i o investice do služeb, jako jsou městská hromadná doprava nebo ceny energií. Uděláme maximum pro to, abychom občanům pomohli překonat dnešní dobu, a zároveň dokázali plnohodnotně rozvíjet naše město,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).

Tisková konference k představení programového prohlášení (fotografie: M. Pecuch)

„Naší prioritou při využívání městských pozemků je výstavba dostupného bydlení. Budeme aktivně pracovat na zástavbě brownfieldů a pokračovat v rozvoji areálu Světovar. Zpracujeme projekty revitalizace nábřeží Mže a Radbuzy, připravíme rekonstrukce Husovy a Tyršovy ulice, Anglického nábřeží, náměstí Milady Horákové, náměstí Míru i Jiráskova náměstí. Postavíme nové parkovací domy a patrová parkoviště, zahájíme rekonstrukci Pekla a budov v areálu DEPO2015,“ přiblížil první náměstek primátora Pavel Bosák (Česká pirátská strana).

„Chceme spolupracovat s ŘSD na důležitých stavbách snižujících zátěž města tranzitní dopravou,“ uvedl náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (Starostové a nezávislí). Konkrétně zmínil projekty rozšíření okružní křižovatky U Makra a zkapacitnění křižovatky Belánka, cílem je upravit i další křižovatky s přihlédnutím k bezpečnosti chodců, mj. U Jána, Americké s Mikulášskou nebo na náměstí Milady Horákové. Město zahájí projekční práce a majetkovou přípravu na rozšíření Západního okruhu o zbylé dva jízdní pruhy, chce zkvalitňovat infrastrukturu pro cyklisty a budovat nová parkoviště. V oblasti veřejné dopravy chce město držet komfort, neomezovat četnost spojů ani kapacitu vozů. Už od dubna rozšíří slevy v MHD, u seniorů snížením věkového limitu pro jízdu zdarma ze 70 na 65 let a u studentů rozšířením polovičních jednorázových jízdenek až do 26 let.

„Za naprosto zásadní považuji posílení a stabilizaci městské policie. Zavedeme také systematické vyhodnocování bezpečnosti v jednotlivých částech města a navrhneme opatření tak, aby se zvýšila bezpečnost a aby se Plzeňané cítili bezpečněji. Zpřísníme i podmínky regulace hazardu,“ přiblížil radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer (PRO Plzeň).

Tisková konference k představení programového prohlášení (fotografie: M. Pecuch)

V oblasti školství Plzeň rozšíří počty odborných učeben na školách, podpoří vznik polytechnických center, navýší dle potřeb škol jejich provozní příspěvek, rozšíří a zrekonstruuje školní sportovní areály a rozšíří tak nabídku hřišť pro veřejnost. Podle demografického vývoje pomůže obvodům zvětšit kapacity mateřinek, zkvalitní stravování ve školních jídelnách, finančně podpoří výuku cizích jazyků a mezinárodní výměnné projekty.

V oblasti bytové politiky a sociálního a dostupného bydlení město postaví nové bytové domy, mj. v Zátiší, vybuduje nové objekty pro seniory a mladé rodiny na území Doubravky – Červeného Hrádku, na území Malesic a Křimic, stejně tak i nové nízkoprahové centrum pro osoby bez domova, zrekonstruuje blok Korandovy ulice, zrevitalizuje městské domy v Kotkově, Kalikově, Tylově, Resslově ulici, ve Smetanových sadech a Na Jíkalce. Město bude nadále vytipovávat další lokality vhodné pro bydlení a postupně směřovat k zahájení výstavby.

V oblasti sportu město postaví novou multifunkčních halu na Borech, která splní podmínky pro evropské soutěže a poskytne zázemí házenkářům a futsalistům, připraví i nový areál v Liticích pro baseball, americký fotbal a ragby. Rada bude usilovat o majetkoprávní vyřešení pozemků na takzvané Lopatárně pro vybudování nového moderního sportoviště, pokračovat budou investice do modernizací a rekonstrukcí městských sportovišť, navýší se peníze pro dotační tituly a podpoří tak organizovaný i neorganizovaných sport.

Tisková konference k představení programového prohlášení (fotografie: M. Pecuch)

V oblasti kultury a památkové péče město zrevitalizuje ústřední budovu své knihovny, bude usilovat o rozvoj kulturní pestrosti, v rámci provozování a správy městských kulturních zařízení se zaměří na úsporu energií, zajistí bezbariérovost Nového divadla, podpoří Plzeňský kraj v záměru rekonstrukce a adaptace bývalých Městských lázní, připojí se k celostátním aktivitám, jako jsou Rok české hudby 2024 a projekt Smetana200, obnoví památkový fond a podpoří památkovou péči, podpoří rozvoj kulturně – kreativního centra DEPO.

V oblasti Smart Cities a podpory podnikání Plzeň nabídne úřad jako e-shop, tedy výrazně zvýší digitalizaci městem poskytovaných služeb. Oblíbené aplikace (parkování, MHD, Plzni.to, důležité kontakty a další) sloučí do jednoho uživatelsky přívětivého řešení. Využije moderní technologie v dopravě pro zvýšení její plynulosti a bezpečnosti a vytvoří nástroj, který formou webové prezentace poskytne předem informace, kdy, kde a co se bude v Plzni stavět. Rozvine v Česku unikátní systém PINE (Plzeňský Inovační Ekosystém) pro zkvalitnění vzdělávání od mateřských až po vysoké školy, systém propojí s firmami. Spustí projekt masivních instalací fotovoltaických panelů na střechy městských domů.

V oblasti sociální politiky Plzeň udrží kvalitní síť sociálních služeb, zajistí požadovaný nárůst počtu zaměstnanců v přímé obslužné péči v pobytových zařízeních sociálních služeb městského ústavu, podpoří realizaci nových investičních projektů v sociální oblasti a podpoří rozvoj aktivit, které zabrání sociální izolaci seniorů. Dále také podpoří poskytování hospicové a paliativní péče na území města. Věnovat se chce i zajištění zateplení objektů městského ústavu sociálních služeb a dalším projektům.

Text: Eva Barborková

Přílohy

Zveřejněno: 8. 3. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web Jeden svět se otevře v novém okně
22.3. - 2.4.2023
Jeden svět
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík