ÚvodO městěAktualityAktuality z městaV Prášilech se školili absolventi Plzeňské senior akademie

V Prášilech se školili absolventi Plzeňské senior akademie

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

Prvním letošním turnusem bezpečnostně-sociálního projektu Nedám se, který je cílený na plzeňskou populaci 60+, prošli ve dnech 11. až 14. června v Prášilech úspěšní absolventi Plzeňské senior akademie městského obvodu Plzeň 1 a Plzeň 4. Akce se konala pod společnou záštitou náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Elišky Bartákové a radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého. Projekt od září 2016 společně realizuje magistrátní Odbor sociálních služeb a Městská policie Plzeň.

„Projekt vnímám jako ideální propojení teorie a praxe v oblastech, které jsou seniorům velmi blízké a pro udržení jejich dosavadního životního komfortu nezbytné. Setkávám se dříve narozenými Plzeňany poměrně často, vím proto, co je trápí a z čeho mají obavy. Nejčastěji zmiňovanými tématy je bezpečnost a sociální služby. Intenzivní čtyřdenní výcvik v sobě propojil obě tyto složky a z reakcí samotných seniorů je zřejmé, že velmi úspěšně,“ uvedla náměstkyně Eliška Bartáková.

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

Program zahrnuje praktický výcvik v sebeobraně, orientaci v terénu, sestavování identikitu, výcvik v paintball střelbě, intenzivní trénink paměti, osobnostní a vědomostní testy z místopisu, historie, kultury, workshopy zaměřené na sociální pomoc, přednášky s problematikou exekucí nebo interaktivní modelové situace s návody, jak se bránit nátlaku, nenaletět podvodníkům a na koho se obrátit v případě nouze.

„Projekt je svojí podstatou unikátní, vznikl v roce 2016 ve spolupráci magistrátního Odboru sociálních služeb, Městské policie Plzeň a Policie ČR.  Na území města je historicky prvním počinem za účasti zmíněných složek, v němž jde ruku v ruce teorie s praxí s jediným cílem: zlepšit informovanost seniorů, schopnost adekvátně reagovat v nepředvídatelných situacích, zvýšit jejich sebevědomí a orientaci ve světě, jemuž vládne rychlost a změna. To je základ – zkvalitnění života seniorů v oblasti sebeobrany, sebeuvědomění a sebeprosazení,“ upřesňuje radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

„Skutečností je, že Plzeň je prokazatelně nejrychleji stárnoucím městem v republice, a to nelze podceňovat. Stejně, jako věnujeme náležitou pozornost rozvoji sociálních služeb, je třeba klást důraz na podporu aktivního života seniorů, aby uvedené služby potřebovali co možná nejdéle. K 31. prosinci 2018 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení téměř 46 000 osob pobírajících starobní důchod na území města Plzně. Když k tomu připočteme invalidní důchodce, jsme v Plzni téměř na počtu 55 000 – což je bezmála třetina obyvatel našeho města. Základní myšlenkou projektů cílených na tuto kategorii občanů je podpora jejich sebeuvědomění v zásadních rovinách života ve společnosti: pocitu bezpečí, jistotě pomoci a sounáležitosti,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

„Vám všem patří náš obdiv a uznání, jste příkladem a inspirací pro své vrstevníky, kteří s věkem rezignovali, a stejně tak pro nás, co zatím jen odhadujeme, jací budeme důchodci. Chtěl bych umět stárnout jako vy….,“ uvedl v závěru galavečera za celý realizační tým radní Martin Zrzavecký. Zúčastnil se ho společně se zástupci velitele Městské policie Plzeň Markem Šilhanem a Pavlem Beránkem. Z rukou radního si zvláštní cenu odnesl i nejstarší účastník všech realizovaných turnusů, který se narodil roku 1931.


 

Fotogalerie

Zveřejněno: 17. 6. 2019, Adriana Jarošová

Tradiční akce města Plzně

Web Čistá Plzeň se otevře v novém okně
26.10. - 26.10.2019
Fest Čistá Plzeň
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
28.10. - 28.10.2019
Plzeňské oslavy vzniku republiky
Přejdete na článek Plzeň si připomene 30. výročí listopadu 1989 velkým projektem Cesta svobody
17.11. - 17.11.2019
Cesta svobody