ÚvodO městěAktualityAktuality z městaV Plzni se společně setkali hoteliéři, restauratéři a zástupci turistických cílů

V Plzni se společně setkali hoteliéři, restauratéři a zástupci turistických cílů

Fotografie: Plzeň - TURISMUS

Fotografie: Plzeň - TURISMUS

Představení aktuálních projektů města bylo cílem setkání plzeňských profesionálů v cestovním ruchu, které se uskutečnilo 12. března v Plzni. Pozvání městské organizace Plzeň – TURISMUS přijalo na 70 hoteliérů, zástupců restaurací, provozovatelů turistických cílů a institucí působících v cestovním ruchu.

„I když cestovní ruch není dominantním hospodářským odvětvím v ekonomice města, ovlivňuje život a celkovou image města více, než je všeobecně vnímáno. Turistická atraktivita místa je důležitým signálem nejen pro návštěvníky, ale i pro potencionální investory či pro pořadatele kulturních a sportovních akcí.  Základní podmínkou konání významných mezinárodních akcí, které obohacují život našeho města, je mimo jiné právě kvalitní turistická infrastruktura, zejména ubytovací a stravovací kapacity,“ řekl první náměstek primátora Roman Zarzycký, který účastníky akce přivítal a poděkoval jim za služby, které návštěvníkům města poskytují.

Fotografie: Plzeň - TURISMUS

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká představila přítomným rozvojové plány města, které mohou mít dopad do cestovního ruchu. Prostor byl věnován především lokalitě širšího centra, kde se turisté pohybují nejčastěji. Možnosti prezentace Plzně v systému marketingu České republiky pak vysvětlili zástupci agentury CzechTourism, kteří rovněž informovali o možnostech vzdělávání ve vybraných odvětvích cestovního ruchu. Rozvoj destinace a marketingové aktivity na další období byly tématem příspěvku organizace Plzeň – TURISMUS.

„Tímto setkáním navazujeme na předchozí spolupráci s našimi partnery při zpracování Strategie rozvoje turismu v Plzni. Těší nás, že jsme mohli představit první projekty, které jsou v přípravě. Jedná se například o konferenci a festival industriálního turismu Industry Open, projekt nového turistického webu Visit Plzeň nebo plány na vybudování zážitkové expozice osvobození města americkou armádou,“ uvedla Zuzana Koubíková, ředitelka Plzeň – TURISMUS.

Fotografie: Plzeň - TURISMUS

U příležitosti pěti let fungování městské organizace cestovního ruchu byly navíc zrekapitulovány hlavní projekty a aktivity, kterými město přispělo k rozvoji turismu.

Video o pěti letech fungování městské organizace Plzeň - TURISMUS naleznou zájemci na: https://www.youtube.com/watch?v=x18syoAkAJc&feature=youtu.be


 

Zveřejněno: 13. 3. 2019, Adriana Jarošová

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
15.6. - 25.7.2019
Divadelní léto
Webová prezentace Sportmanie Plzeň se otevře v novém okně
17.8. - 25.8.2019
Sportmanie Plzeň