ÚvodO městěAktualityAktuality z městaUrbanisté diskutovali na konferenci o vodě v sídle a krajině

Urbanisté diskutovali na konferenci o vodě v sídle a krajině

Fotografie: M. Fialová

Fotografie: M. Fialová

Plzeň hostila v závěru minulého týdne celostátní konferenci Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky. Hlavním tématem byla Voda v sídle a krajině. Do Plzně se 3. a 4. října sjeli urbanisté, územní plánovači a vodohospodáři z celé České republiky a společně si vyslechli řadu přednášek, které naplnily dvoudenní program.

Záštitu nad akcí převzala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor města Plzně Martin Baxa.

Akci zahájil primátor Martin Baxa. Pozdravil přítomné a vyjádřil potěšení nad tím, že se tato významná konference koná právě v Plzni. Zmínil se rovněž o tom, že i Plzeň se potýká se stále aktuálnějším tématem hospodaření s vodou a mimo jiné v současné době stojí před problémem, jak se postavit ke znatelnému  ubývání vody v rybnících Bolevecké í soustavy, jež je významnou městskou rekreační oblastí. Podle něj mají pravděpodobně podobné zkušenosti i další česká města, z nichž přijeli účastníci konference.

Fotografie: M. Fialová

V úvodu prvního dne zaznělo kromě jiného také představení hostitelského města. Ujala se ho Jitka Hánová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. „V Plzni pracujeme s celou řadou koncepčních dokumentů a krajinářských i územních studií, které se problematikou vody v sídle a krajině zabývají. Za všechny zmíním například Koncepci hospodaření s dešťovou vodou či studii Revitalizace nábřeží plzeňských řek, které se týkala také jedna z přednášek konference,“ řekla Hánová.

Dvoudenní program naplnily prezentace s příklady řešení problémů týkajících se vody jak z České republiky, tak ze zahraničí. Například čtvrteční program obohatil svou přednáškou Barnabás Körmöndi z Maďarska, který představil konkrétní příklady hospodaření s vodou v jeho zemi, kdy přestavil zejména fenomén řeky Dunaje a její vliv na krajinu. V závěru prvního dne se v rámci konference konala také panelová diskuse, které se vedle odborníků na urbanismus účastnil také technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Diskuse se týkala zejména uplatňování návrhů v praxi, jejich projednávání s veřejností a financování.

I druhý den konference byl naplněn zajímavými přednáškami, ve kterých byl prezentován například studentský projekt, letošní ročník celonárodní soutěže Stavba roku či přednáška na téma vlivu a významu vodních nádrží na hydrologické extrémy.

Závěrečný příspěvek patřil již tradičně zástupci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ve kterém Roman Vodný seznámil přítomné s aktuálním děním okolo novely stavebního zákona a rekodifikace stavebního práva.

Součástí konference byla i páteční odborná exkurze. Tentokrát účastníci navštívili Novou scénu Divadla Josefa Kajetána Tyla a také interiér Brumellova bytu od architekta Adolfa Loose.

Fotografie: M. Fialová

Zveřejněno: 9. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody