ÚvodO městěAktualityAktuality z městaTeoretická část projektu Prostě pořád řídím, odstartovala

Teoretická část projektu Prostě pořád řídím, odstartovala

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

První teoretický seminář z cyklu Prostě pořád řídím, který je cílený na plzeňskou seniorskou populaci aktivních řidičů, se uskutečnil v pátek 24. ledna ve Sněmovním sále plzeňské radnice. Tématem byla pravidla provozu na pozemních komunikacích. Projekt společně připravili Odbor sociálních služeb a Odbor registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně.

„Je důležité věnovat soustředěnou pozornost i této problematice, neboť počet seniorů řidičů neustále roste, stejně jako jejich věková hranice. Není výjimkou řidič s ročníkem narození 1935, není výjimkou, že od doby, kdy získal řidičské oprávnění, neprošel žádným jiným intenzivním proškolením,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí. Projektu poskytla záštitu a zároveň je jeho aktivní účastnicí.

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

Doplnila, že změny v dopravních předpisech jsou na denním pořádku a schopnost všechny vstřebat je problematické pro mladší ročníky, natož pak pro řidiče s dřívějším datem narození. „Projekt Prostě pořád řídím v sobě spojuje jak teoretickou, tak praktickou část, neboť jedno bez druhého v praxi nefunguje,“ dodala Eliška Bartáková. Teoretické přednášky budou pokračovat, praktické jízdy účastníci kurzu absolvovali před časem.

„Nikdo netvrdí, že řidiči senioři jsou horšími řidiči než řidiči o generaci nebo dvě mladší. Problém je v neúprosném stárnutí, kdy slábne člověku zrak, sluch a zpomalují se reakce. Ruku v ruce s tím jde i zvýšená hustota provozu, modernější a rychlejší vozy, a z pohledu seniorů turbulentní změny v předpisech,“ doplnila Alena Hynková, vedoucí pořádajícího magistrátního odboru sociálních služeb.

Podle průzkumu lékařů, publikovaném ÚAMK (Ústřední automotoklub), stihnou senioři při najíždění ke křižovatce zrakem zkontrolovat přibližující se vozy zprava třikrát až čtyřikrát. U mladých řidičů je schopnost ohlédnout se a zpracovat informace ve stejném čase sedmkrát až osmkrát krát vyšší. Studie potvrdila, že právě nenadálá změna nebo nečekaná překážka jsou situacemi, kdy starší řidič oproti těm mladším nereaguje dostatečně rychle. Nesprávné vyhodnocení situace pak může vést k panickému chování s tragickými důsledky.

„Z praxe můžeme konstatovat, že první změny ve vztahu k reakcím řidičů, nastupují kolem 65. roku, ale zásadní zvrat k horšímu se projevuje u šoférů ve věku nad 75 let. Co vnímáme celoplošně jako problém starších řidičů, je náhlá změna, neočekávaná situace a je vcelku jedno, zda jde o situaci na silnici nebo v její těsné blízkosti. Reakce jsou pak mnohdy fatální: nájezd na dálnici v protisměru, špatně vyhodnocená situace na komplikované křižovatce nebo nedobrzdění před chodcem, který náhle vstoupí do vozovky. Těch situací je pochopitelně mnohem více a obsáhnout všechny je z pohledu účastníka silničního provozu nemožné,“ uzavřel Jiří Marek, vedoucí magistrátního odboru registru vozidel.

Projekt je postaven na teoretické i praktické části. Řidiče v uceleném  bloku seznámí se změnami a novinkami v pravidlech silničního provozu, které jim mnohdy z důvodu nedostatečné prezentace v médiích unikají, a zároveň jim dává prostor prověřit své jízdní schopnosti a dovednosti v zátěžových situacích – pod dohledem profesionálů a ve svém vlastním voze. Kapacita praktického kurzu je maximálně 12 účastníků, což zajišťuje individuální přístup ke každému z nich. Kurzy bezpečné jízdy odborně zajišťuje Škola smyku Plzeň, s.r.o., a jsou pro řidiče 60+ zdarma.

Zveřejněno: 24. 1. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně