ÚvodO městěAktualityAktuality z městaStrategie Plzeňské aglomerace 2021+ má schválenou první část dokumentu

Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ má schválenou první část dokumentu

Na konci března byla zastupitelstvem města Plzně schválena první část, tzv. koncepční část, klíčového rozvojového dokumentu Plzeňské aglomerace pro období 2021-2027 (dále také SPA21+). Hlavním smyslem SPA21+ je definovat, jaké intervence by měly být realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla podporována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území. Dokument zpracovává Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

Plzeňská aglomerace ITI

SPA 21+ navazuje na Strategii ITI Plzeňské metropolitní oblasti 2014–2020 a stanovuje hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu sedmi let. Schválení předcházely dlouhé přípravy, projednávání a úpravy. V červnu loňského roku byl dokument projednáván s více jak 50 územními partnery na kulatých stolech (více zde). V říjnu byla na užších pracovních skupinách konzultována provázanost konkrétních projektových záměrů na jednotlivá opatření a zároveň vyhodnocována jejich relevantnost ke strategii, stav připravenosti a schopnost financování. Paralelně probíhala bilaterální jednání s jednotlivými řídicími orgány, zaměřená na představení této strategie a identifikování hlavních směrů, které by měly být z jednotlivých operačních programů financovány. Na konci roku 2020 proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení důležitosti jednotlivých opatřeních, do něhož byla zapojena i široká veřejnost (výsledky dotazníku jsou na webových stránkách ITI). Posledním krokem pak bylo připomínkování ze strany členů řídicího výboru ITI, zmíněných pracovních skupin a vedení města Plzně na začátku letošního roku.

„Pro členy rady a zastupitelstva města Plzně jsme během zimy a jara 2021 připravili dva webináře, během nichž jsme podrobněji dokument i průběh připomínkového řízení představovali,“ řekl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně. „Dokument je přístupný všem, kteří by měli zájem do něj nahlédnout, a to na našich webových stránkách. Nyní pracujeme na jeho druhé části, tzv. akčním plánu. Ten by dle předpokladu měl být hotov na konci letošního roku,“ uzavřel Erich Beneš.

Více informací naleznou zájemci na:
https://iti-plzen.cz

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 22. 4. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík