ÚvodO městěAktualityAktuality z městaSlovanská ulice se kompletně otevře 1. prosince 2019

Slovanská ulice se kompletně otevře 1. prosince 2019

Rozsáhlá rekonstrukce Slovanské ulice v Plzni je u konce. Definitivně skončí stavba již 30. listopadu 2019, tím došlo ke zkrácení smluvního termínu, který byl stanoven na 4. února 2020. Opravy důležité dopravní tepny spočívaly v rekonstrukci kanalizačního potrubí, obnově vodovodních armatur včetně výměny vodovodních přípojek v několika úsecích, rekonstrukci tramvajové tratě, trolejového vedení a doplnění ukolejnění detekce světelného signalizačního zařízení v úseku Sladkovského – náměstí Milady Horákové v obou směrech a celoplošné úpravě krytu vozovky včetně podloží. Investorem byly město Plzeň, Vodárna Plzeň a.s. a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Zhotovitelem byla společnost Berger Bohemia a.s.

Pohled na Slovanskou ulici směrem k centru

Pohled na Slovanskou ulici směrem k centru

„Oprava Slovanské ulice byla velmi náročná nejen pro zde žijící občany, ale také samozřejmě pro místní podnikatele. Město Plzeň si je vědomo těchto obtíží, omlouvá se za ně a děkujeme všem zasaženým za trpělivost. Jsme velmi rádi, že se nám především podařilo uspíšit dokončení stavebních prací, které nebudou zimou přerušeny a na jaře dodělávány. Tramvajová trať bude kompletně dokončena v sobotu 30. listopadu. Celkové náklady za rekonstrukci představují téměř 162 miliony korun včetně DPH, z toho město uhradilo zhruba 80 milionů korun,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Již v sobotu 16. listopadu 2019 se otevřel úsek Částkova – náměstí Milady Horákové a byla zrušena úplná uzavírka, nahradila ji pouze částečná uzavírka pruhu do města, kde probíhaly dokončovací práce na tramvajové trati. Práce na jízdním pruhu směrem z města budou kompletně dokončeny ve středu 20. listopadu, pokud tak dovolí klimatické podmínky. Jízdní pruh směrem do centra bude uzavřen částečnou uzavírkou, a to až do konce listopadu z důvodu dokončovacích prací spočívajících v úpravě vpustí či úpravě přilehlých parkovacích ploch,“ vysvětlila technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

„Jednalo se o jednu z největších investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně v letošním roce. Město Plzeň uhradilo náklady na rekonstrukci tramvajové tratě, Vodárna Plzeň sanaci kanalizace a úpravu vodovodních armatur, Ředitelství silnic a dálnic opravu vozovky,“ doplnil ředitel Správy veřejného statku města Plzně Milan Sterly.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 20. 11. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování