ÚvodO městěAktualityAktuality z městaŠkoly z Plzně i regionu budou spolupracovat s pedagogickou fakultou

Školy z Plzně i regionu budou spolupracovat s pedagogickou fakultou

Zdroj fotografií: ZČU a webové stránky plzeňských škol

Pedagogická fakulta ZČU

Fakulta pedagogická (FPE) Západočeské univerzity v Plzni vytvořila s podporou Magistrátu města Plzně originální koncept nazvaný Plzeňské fakultní školy. Založen bude na oboustranně prospěšné spolupráci s mateřskými, základními a středními školami. Větším propojením studentů a akademiků s učiteli ve školách by měl nový systém spolupráce pozitivně ovlivnit přípravu učitelů a školství v regionu.

Koncept se opírá o tři základní pilíře: prvním jsou praxe studentů FPE na školách, druhým pilířem je pomoc mateřským, základním a středním školám v personální oblasti a při zvyšování kvality jejich výuky a třetím je propojení praxe a výzkumu.

„Rozvoj praxí je pro naši fakultu naprosto zásadní, protože umožňuje kvalitní přípravu studentů na jejich působení ve školách,“ komentuje první pilíř děkan FPE Pavel Mentlík. „Na konci roku 2020 jsme podepsali v tomto duchu memoranda se sedmi školami v regionu a zahajujeme tak s nimi úzkou spolupráci, která přinese kromě jiného zcela nové pojetí praxí studentů a inovativní elementy do výuky na naší fakultě, ale i na fakultních školách,“ dodává děkan.

Zdroj fotografií: ZČU a webové stránky plzeňských škol

55. MŠ

Mezi Plzeňské fakultní školy v současné době patří školy Masarykova ZŠ, Tyršova ZŠ a MŠ, 20. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 55. MŠ, z regionu to pak je dále Gymnázium Blovice.

Praxe studentů by měly být průběžné a gradující. „Student bude do školy nejdříve docházet na hospitace, postupně začne učiteli pomáhat, třeba jen v části hodiny, kdy bude s žáky pracovat souběžně s ním. Postupně se takto bude s žáky seznamovat, pozná klima třídy a získá určitou jistotu při vystupování ve třídě. Poté už bude ve třídě vyučovat samostatně,“ vysvětluje pojem gradující praxe proděkanka FPE pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Michaela Voltrová. „Studenti by měli do školy docházet pravidelně v průběhu celého navazujícího magisterského studia ve stanovených dnech. To jim umožní průběžně reflektovat zkušenosti z praxe v didaktických seminářích – budou se moci vracet k situacím, s nimiž měli třeba ve výuce problémy, a hned v dalším týdnu prakticky uplatnit didaktická doporučení,“ popisuje výhody průběžných praxí Michaela Voltrová. Ty by se v pilotním režimu měly začít využívat od letošního září, a to se skupinou studentů z katedry německého jazyka.

Zdroj fotografií: ZČU a webové stránky plzeňských škol

Masarykova ZŠ

Síť fakultních škol chce FPE dále rozšiřovat. Průběžný systém praxí hodnotí školy velmi pozitivně. Oceňují, že se díky nim také student víc zapojí do běžného chodu školy.

V rámci druhého pilíře chce fakulta vytvořit databázi, která bude mapovat poptávku škol a nabízet možnosti výuky. Škole, která se bude potýkat s kritickou personální nouzí, pomůžou studenti či didaktici (teoretik vzdělávání) třeba tím, že nahradí nemocné vyučující. Studenti učitelství díky spolupráci škol zase získají širší praxi, a to třeba i vedením kroužků, pomocí na školách v přírodě, lyžařských kurzech nebo doučováním.

Třetí pilíř je pak založen na úzké spolupráci didaktiků s učiteli z praxe. Jeho cílem je rozvoj výzkumných aktivit na školách. Výzkumy jsou nastaveny tak, aby se společně řešila problematická místa ve výuce, a výsledky tak pomáhaly zlepšit kvalitu výuky na zapojených školách.

Editace textu: Hana Josefová


Zveřejněno: 2. 3. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování