ÚvodO městěAktualityAktuality z městaSeznam projektů pro rozvoj Plzeňské aglomerace 2021+ schválili zastupitelé

Seznam projektů pro rozvoj Plzeňské aglomerace 2021+ schválili zastupitelé

Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém jednání 12. září 2022 seznam strategických projektů ITI, jenž je součástí akčního plánu strategie Plzeňské aglomerace 2021+. Území má na svůj rozvoj alokovány téměř čtyři miliardy korun z evropských fondů. Tomuto schválení předcházela několikaletá partnerská územní spolupráce završená vyhlášením výzev nositele ITI, jejich následné vyhodnocení v rámci odborných pracovních skupin a schválení Řídicím výborem Plzeňské aglomerace.

Projekty, jež byly předloženy Zastupitelstvu města Plzně, mají přispět k rozvoji celé Plzeňské aglomerace v letech 2021 až 2027. „Seznam obsahuje okolo stovky projektů, přičemž jejich zaměření je různé. Jsou tam projekty jak z oblasti dopravy, životního prostředí, sociálních služeb, vzdělávání nebo výzkumu,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek primátora města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem. Strategie Plzeňské aglomerace umožňuje rezervovat část evropských finančních prostředků na předem vybrané projekty. Díky tomu je možné plánovat a projektovat velké investiční projekty s trochu větší jistotou spolufinancování. Na druhou stranu tento benefit vyžaduje po žadatelích užší územní spolupráci a vyšší projektovou kvalitu.

Plzeňská aglomerace ITI - logo

Plzeňská aglomerace ITI - logo

Celkově by Plzeňská aglomerace mohla získat okolo čtyř miliard korun z evropských fondů. Jednalo by se o podobnou částku, jaká byla na území Plzeňské aglomerace proinvestována v minulém programovém období 2014 až 2020. Strategie svým obsahem pokračuje v trendu z minulého období a opět reflektuje potřeby území vycházející z mnoha dílčích koncepčních dokumentů v kombinaci s novými evropskými směry a dotačními podmínkami. Rovněž zaměření jednotlivých projektů úzce navazuje na minulé investice.

„Nyní čekáme na oficiální vyjádření jednotlivých ministerstev v čele s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, zda tyto seznamy budou akceptovat, a poté je to již na samotných žadatelích, zda úspěšně projdou systémem hodnocení při podání svých projektových žádostí o dotaci,“ uvedl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, jenž je pověřen řízením strategie ITI Plzeňské aglomerace. „Celý proces schvalování by mohl být ukončen do konce tohoto roku,“ doplnil Erich Beneš.

Podrobnější informace jsou na webu: https://iti-plzen.cz.
  • 96 projektových záměrů
  • 7,5 miliardy korun plánovaných investic v letech 2021–2027
  • příspěvek 4 miliardy korun z evropských fondů
  • 5 podporovaných oblastí (Inovace, vzdělávání, podnikání; Životní prostředí; Mobilita; Veřejná vybavenost; Udržitelný rozvoj měst a obcí)

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 13. 9. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň