ÚvodO městěAktualityAktuality z městaSe životem v Plzni jsou jeho obyvatelé spokojeni, ukázal průzkum

Se životem v Plzni jsou jeho obyvatelé spokojeni, ukázal průzkum

Téměř dva tisíce Plzeňanů se prostřednictvím elektronického dotazníku zapojilo do průzkumu názoru a spokojenosti občanů města Plzně. Sběr odpovědí probíhal od 3. května do 7. června 2019 prostřednictvím elektronického dotazníku, který byl dostupný na webových stránkách města. V celkem 16 otázkách mohli lidé odpovídat například na témata týkající se kvality MHD, fungování úřadů, na to, které informace o dění ve městě je nejvíce zajímají, co se jim líbí či nelíbí a jak jsou celkově s životem v Plzni spokojeni.

„S potěšením mohu říci, že výsledky průzkumu dopadly velmi přívětivě. Vyplývá z nich totiž, že více než 83 procent obyvatel, kteří se do dotazování zapojili, je s životem v Plzni spokojeno, což je skvělý výsledek a já s nimi mohu jen souhlasit. Zároveň jsme si i ověřili, že víme, ve kterých oblastech by si veřejnost přála zlepšení a že ve svém úsilí míříme správným směrem,“ řekl primátor města Martin Baxa.

Na otázku, co konkrétně se Vám na životě v Plzni líbí nejvíce, lidé nejčastěji uvedli kulturní akce, parky a zeleň ve městě, kvalitní MHD, nabídku sportovišť a sportovního vyžití či město jako takové.

„Od občanů jsme prostřednictvím dotazníku dostali kvalitní zpětnou vazbu na to, jaké informace o životě ve městě je nejvíce zajímají a která témata nejčastěji vyhledávají. Potěšilo nás, že se občané chtějí aktivně zapojovat a mají zájem o častější pořádání veřejných setkání a diskusí se zástupci města,“ uvedla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který průzkum zadával.

Velmi kladně bylo hodnoceno životní prostředí ve městě, u kterého respondenti nejčastěji oceňovali úroveň péče o veřejné plochy a také dostupnost odpočinkových prostranství, jako jsou hřiště či parky. Dalším z témat v dotazníku byla městská hromadná doprava, u které mohli občané ohodnotit například dostupnost zastávek, čistotu vozů či intervaly mezi spoji a jejich návaznost. V celkovém hodnocení spokojenosti tak MHD dosáhla výborného výsledku, dle kterého je s ní více než 84 procent respondentů spokojeno.

Při hodnocení jednotlivých městských témat obyvatelé pozitivně zhodnotili dostupnost zdravotní a sociální péče, stejně jako dostupnost a kvalitu školství, nabídku pracovních možností nebo příznivé podmínky pro podnikání. Nejvíce negativních hodnocení z vybraných aspektů života ve městě získalo parkování, se kterým není spokojeno přibližně 80 procent obyvatel, a bezpečnost ve městě, se kterou je spíše nespokojeno či nespokojeno celkem 71 procent respondentů.

„Téma, ve kterém jsme očekávali pokles spokojenosti obyvatel, bylo téma bezpečnosti, které mezi obyvateli v poslední době rezonuje,“ řekl člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. „Pro zlepšení bezpečnosti ve městě jsme již učinili řadu opatření. Realizovali jsme například projekt společných hlídek české a zahraniční policie, město pořizuje také nové inteligentní kamery a preventivní činností se zabývají i naši asistenti prevence kriminality. Do budoucna plánujeme řadu dalších kroků, jako je například modernizace kamerového systému, zavedení nového Manuálu na pořádání veřejných akcí či modernizace varovného systému obyvatel,“ vysvětlil Martin Zrzavecký.

„Zajímavé každopádně je, že se pocit bezpečí zhoršil, ačkoliv policejní statistiky sledují v rámci několika posledních let spíše klesající trend registrované kriminality páchané na území města Plzně. Například oproti roku 2013 počet kriminálních činů poklesl o více než 22 procent. Na pocit bezpečí má jistě velký vliv i zvýšená míra medializace kriminální činnosti,“ dodal radní.

„Občané také mohli vyjádřit svůj názor na to, které rozvojové záměry by se ve městě měly realizovat v nejbližších letech jako první. Nejvyšší příčku v odpovědích obsadil obchvat města, dále pak parkování ve městě a zeleň,“ doplnil technický náměstek Pavel Šindelář.

Do průzkumu se zapojili Plzeňané napříč věkovým a společenským spektrem. Nejvíce respondentů bylo ve věkové kategorii 19 až 35 let, z městských obvodů byli nejčastěji zastoupeni obyvatelé Plzně 3 a Plzně 1. Celkem se do šetření zapojilo 1948 osob, z čehož bylo 57 procent žen a 41 procent mužů, u 2 procent nebylo pohlaví uvedeno. Zpracování dotazníkového šetření zadal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně a tiskovým oddělením Kanceláře primátora města Plzně. Zpracovatelem průzkumu byla nezávislá společnost AQE advisors, a. s.

Graf: Pozitiva Plzně – odpovědi obyvatel na otázku: Co konkrétně se Vám na životě v Plzni LÍBÍ?

Graf: Pozitiva Plzně – odpovědi obyvatel na otázku: Co konkrétně se Vám na životě v Plzni LÍBÍ?

Další podrobné informace jsou na: https://ukr.plzen.eu

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 8. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Čistá Plzeň se otevře v novém okně
26.10. - 26.10.2019
Fest Čistá Plzeň
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
28.10. - 28.10.2019
Plzeňské oslavy vzniku republiky
Přejdete na článek Plzeň si připomene 30. výročí listopadu 1989 velkým projektem Cesta svobody
17.11. - 17.11.2019
Cesta svobody