ÚvodO městěAktualityAktuality z městaRegionální aktéři debatovali o rozvojových prioritách území

Regionální aktéři debatovali o rozvojových prioritách území

Kulaté stoly ITI (fotografie: M. Pecuch)

Kulaté stoly ITI (fotografie: M. Pecuch)

V Plzni se ve čtvrtek 18. června uskutečnil workshop s názvem Kulaté stoly ITI ke Strategii Plzeňské aglomerace 2021+. Cílem setkání, které se konalo v Café Papírna, bylo dojít ke vzájemné shodě ohledně definování rozvojových priorit našeho území pro příští programové období. Z vedení města Plzně se akce zúčastnil radní Vlastimil Gola, který má ve své gesci oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Kulaté stoly ITI (fotografie: M. Pecuch)

Účastníci byli seznámeni s aktuálním stavem zpracování strategického dokumentu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, který se na Útvaru pro koordinaci evropských projektů města Plzně právě připravuje. Oproti předešlé strategii pro programové období 2014-2020 se liší v tom, že se nebude soustředit pouze na zdroj financí alokovaný pro integrovaný nástroj ITI, ale bude počítat s vícezdrojovým financováním. Oblastmi, na které nový strategický dokument cílí, jsou výzkum a inovace, životní prostředí, mobilita, veřejná vybavenost a udržitelný rozvoj měst a obcí. A právě konkretizace potřeb a možností rozvoje v jednotlivých oblastech byla předmětem diskuze čtvrteční akce.

„Diskuze byla velmi konstruktivní, a proto bych rád ještě jednou poděkoval všem zúčastněným za jejich čas a hodnotné podněty. Všechny relevantní připomínky následně předáme zpracovatelům strategie pro zapracování. Dále se budeme v pracovních skupinách detailněji zabývat konkrétními integrovanými řešeními a jejich fázi přípravy, aby byly plánované investice co nejefektivnější,“ řekl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů, pod nějž úsek ITI spadá.

„Ve fázi přípravy nové strategie je potřeba ještě více zintenzivnit územní spolupráci všech subjektů. Integrované nástroje pomáhají k přemýšlení a plánování v širších souvislostech, protože hranice katastru není zeď, což je nejvíce markantní například v oblasti životního prostředí,“ doplnila Markéta Kubičková, vedoucí úseku ITI.

Plzeňská aglomerace v období 2021+

  • vize – silný, stabilní a konkurenceschopný region
  • nové vymezení území (počet obcí klesne ze 117 na 108)
  • nový název – z Plzeňské metropolitní oblasti se stane Plzeňská aglomerace

Více informací na stránkách iti-plzen.cz.

Editace textu: Eva Barborková

Fotogalerie

Zveřejněno: 23. 6. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík