Vozíčkáři Plzeňska se sešli v Totemu

Za město přišla účastníky pozdravit náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Fotografie: R. V. Zoubková

Fotografie: R. V. Zoubková

Na podzimním posezení se sešli v pátek 9. listopadu členové organizace Vozíčkáři Plzeňska. Setkání se uskutečnilo v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM v Kaznějovské ulici. Za město přišla účastníky pozdravit náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Fotografie: R. V. Zoubková

Součástí programu byla beseda, již vedla metodička prevence kriminality Andrea Vlčková z Městské policie Plzeň. „Dala nám mnoho užitečných rad, jak se účinně bránit a postupovat při ochraně života a majetku, jak se zachovat a čeho se vyvarovat v různých situacích, které mohou osoby se zdravotním postižením, a nejen je, ohrožovat,“ uvedla předsedkyně sdružení Vozíčkáři Plzeňska Anna Stejskalová.

Fotografie: R. V. Zoubková

Program zpestřilo vystoupení dětského souboru Boleváček v plzeňských krojích s pásmem písniček a tanců. „Poděkování patří všem a také TOTEMU za vstřícnost pro poskytnutí času a prostor na naši akci,“ uzavřela Anna Stejskalová.

Fotografie: R. V. Zoubková

Organizace vozíčkářů existuje od roku 1991, pod názvem Vozíčkáři Plzeňska pak od roku 2007. Sdružuje členy nejen z Plzně, ale i jednotlivce nebo skupiny ze širokého okolí. Do jejího programu patří zejména poradenství, zájmová činnost, rekondiční pobyty v přírodě, zprostředkování aktuálních informací členům. Snaží se o odstraňování bariér, a to jak architektonických, tak i v myšlení lidí. Usiluje o integraci zdravotně postižených a širší veřejnosti. Velkou pomocí jsou jí dotace, jež na základě projektů poskytuje město Plzeň.

Text: Marie Fialová