V Plzni už jsou určeny školy pro děti zdravotníků a pracovníků IZS

Pro děti zdravotníků a pracovníků IZS byly v Plzni vyčleněny 31. ZŠ v ulici E. Krásnohorské a Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v ulici Mohylová. Do 31. ZŠ by měly od 14. října docházet děti ve věku 6 až 10 let, do školy v Mohylové ulici děti ve věku 3 až 6 let. O vyčlenění škol rozhodl Plzeňský kraj na základě usnesení vlády.

Pro děti zdravotníků a pracovníků IZS byly v Plzni vyčleněny 31. ZŠ v ulici E. KrásnohorskéZákladní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v ulici Mohylová. Do 31. ZŠ by měly od 14. října docházet děti ve věku 6 až 10 let, do školy v Mohylové ulici děti ve věku 3 až 6 let. O vyčlenění škol rozhodl Plzeňský kraj na základě usnesení vlády.

Školy a školská zařízení jsou dle usnesení určeny k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

Školy a školská zařízení byly vybrány po dohodě s příslušnými obcemi a obcemi s rozšířenou působností.

Editace textu: Eva Barborková