V Lochotínském parku přibyly nové ptačí budky

Výsadbou stromů a keřů v jihovýchodní části u zoologické zahrady dokončilo město před několika týdny druhou etapu obnovy Lochotínského parku na Severním Předměstí. Nyní v parku přibylo 26 nových ptačích budek. Nechal je nainstalovat první plzeňský městský obvod, na jehož území park leží. Vedení obvodu tak reagovalo na přání svých obyvatel.

Zdroj fotografií: https://umo1.plzen.eu

Zdroj fotografií: https://umo1.plzen.eu

Výsadbou stromů a keřů v jihovýchodní části u zoologické zahrady dokončilo město před několika týdny druhou etapu obnovy Lochotínského parku na Severním Předměstí. Nyní v parku přibylo 26 nových ptačích budek. Nechal je nainstalovat první plzeňský městský obvod, na jehož území park leží. Vedení obvodu tak reagovalo na přání svých obyvatel.

Zdroj fotografií: https://umo1.plzen.eu

Z tohoto počtu je určeno 12 budek pro špačky, krutihlava, ale mohou zde sídlit sýkory či vrabci, dalších 12 ptačích obydlí je určeno hlavně pro sýkory a dvě pak pro létající savce. Všechny budky mají zvýšenou ochranu proti predátorům. Jsou také šetrně uchyceny tak, aby nepoškozovaly dřeviny a nepřekážely při pěstební péči.

Současná etapa obnovy parku, která navázala na tu první z roku 2015, se týkala revitalizace svahů a rovinatého prostoru poblíž zoologické zahrady. Kromě vysazení 60 nových stromů byla dokončena výstavba parkových cest, vzniklo dětské hřiště, přibyly nové lavičky k posezení, odpadkové koše na tříděný odpad a veřejné osvětlení. Část parku nad Lochotínským pavilonem bude upravena až po ukončení stavby retenční nádrže Vinice, nejdříve v polovině roku 2021.

Editace textu: Marie Fialová