V Evropském parlamentu se jednalo o nástroji ITI, Plzeň byla u toho

Za plzeňskou metropolitní oblast vystoupil ředitel Útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš.

Erich Beneš s dalšími řečníky na půdě Evropského parlamentu (Carlotta Previti, Martin Ferry) – zdroj: ITI Plzeň

Erich Beneš s dalšími řečníky na půdě Evropského parlamentu (Carlotta Previti, Martin Ferry) – zdroj: ITI Plzeň

Ve druhém dubnovém týdnu proběhl na půdě Evropského parlamentu v Bruselu odborný workshop Integrované územní investice (ITI) – efektivní nástroj kohezní politiky. Za plzeňskou metropolitní oblast vystoupil ředitel Útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš.

Hlavní náplní workshopu bylo představení integrovaných investic jako nástroje přispívajícího k efektivnějšímu využívání evropských fondů. Hovořilo se nejenom o zkušenostech získaných na základě dosavadního čerpání, ale představena byla také doporučení do příštích let.

Evropský parlament v Bruselu (zdroj foto: www.europarl.europa.eu)

Evropský parlament v Bruselu (zdroj foto: www.europarl.europa.eu)

V závěru workshopu bylo zmíněno, že oblasti ITI stojí na strategickém plánování, čímž dochází v dotčeném území k synergickým vazbám a úsporám z rozsahu. Neméně důležitá je u realizovaných ITI projektů také jejich přidaná hodnota pro samotné obyvatele území – podpora dopravy a mobility, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, podpora inovací a podnikání, zlepšování životního prostředí a veřejné služby, především sociální.

V příštím programovém období se bude potřeba zabývat podporou větší integrace nástroje ITI či navýšení jeho rozhodovacích pravomocí, které by zajistily větší flexibilitu v plánování a rozhodování. Evropský parlament pro toto období odsouhlasil navýšení objemu finanční podpory na deset procent z celkové částky.

Více informací k danému jednání lze najít na: www.europarl.europa.eu.

Další informace k nástroji ITI pro plzeňskou metropolitní oblast jsou na: https://iti-plzen.cz.