Primátor Martin Baxa děkuje zaměstnancům sociálních služeb za jejich nasazení v péči o klienty v koronavirové době

Primátor města Plzně Martin Baxa na prahu adventního období zaslal své osobní zdravice s dárkem – perníkem ve tvaru anděla všem zaměstnancům pobytových sociálních služeb v Plzni a blízkém okolí, kteří stojí od začátku pandemie koronaviru v první linii.

Foto: M. Pecuch

Fotografie: M. Pecuch

Primátor města Plzně Martin Baxa na prahu adventního období zaslal své osobní zdravice s dárkem – perníkem ve tvaru anděla všem zaměstnancům pobytových sociálních služeb v Plzni a blízkém okolí, kteří stojí od začátku pandemie koronaviru v první linii. V těchto dnech putuje poděkování téměř 350 zaměstnancům Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, největší plzeňské příspěvkové organizace zajišťující péči o seniory a zdravotně postižené. Vyjádření díků v nejbližších dnech dostane také vedení Městské charity Plzeň, Diecézní charity Plzeň, Domovinky, domovů SeneCURA MOPT a v Senior rezidence Terasy. Mimo Plzeň obdrží zdravice s poděkováním primátora zařízení Domov poklidného stáří ve Vejprnicích a Ústav péče o seniory v Třemošné.

Foto: M. Pecuch

„S odhodláním a obdivuhodným entuziasmem ředitelé každodenně pomáhají, povzbuzují a dodávají sílu svým zaměstnancům a oni tuto energii předávají klientům, občanům našeho města – oni všichni vysoko nad rámec pracovních povinností a často i na úkor osobního života. Bezmála devět měsíců vysilujícího boje s neviditelným nepřítelem, a to výhradně v zájmu těch nejohroženějších, kteří pro tento boj už často nemají sil. Ředitelé pobytových zařízení sociálních služeb a jejich skvělí zaměstnanci jsou, vedle zdravotníků, bez nadsázky skutečnými hrdiny těchto dnů – pod neustálým tlakem, v obavách o zdraví a životy svých klientů, a přesto s neuvěřitelnou empatií a motivací,“ složil hold plzeňským sociálním službám primátor města Martin Baxa.

Foto: M. Pecuch

„Celá tíha pandemie nejvíce dopadá právě na naše nejstarší spoluobčany. Ocitají se v situaci, ve které jsou bez blízkých a rodiny naprosto bezmocní, a nezbývá jim, než se plně odevzdat do rukou a péče těch, kteří se o ně díky své odvaze a osobnímu nasazení dokáží postarat. Ostrůvky naděje pro všechny, kteří se bez celodenní péče neobejdou, jsou pobytové sociální služby – stacionáře, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Jen v Plzni a blízkém okolí tyto služby zajišťují péči pro bezmála tisícovku občanů města,“ doplnila Alena Hynková, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Foto: M. Pecuch

Plzeňská sociální zařízení od počátku pandemie koronaviru v březnu letošního roku dělají maximum, aby ochránila své klienty i zaměstnance před nákazou. Ještě před vládou nařízeným zákazem návštěv ředitelé zmíněných organizací přijali ochranná a bezpečnostní opatření, nakoupili videotelefony a tablety, aby klienti mohli zůstat ve spojení s rodinou, zajistili pro celé provozy vitamíny a výživové doplňky podporující imunitu, kompletně dezinfikují prostory, neprobíhají žádné společné akce.

Složitá situace vyžaduje mimořádné nasazení všech pracovníků v sociálních službách, město Plzeň si tohoto vysoce profesionálního a zároveň lidského přístupu velmi váží a děkuje za něj.

Text: Adriana Jarošová