Plzeňští vědci vyvinuli program, který vrací lidem jejich hlas

Pacienti, kterým lékaři indikují zákrok, při němž jim musí být odejmuty hlasivky, tak díky systému o svůj hlas nepřijdou. To se stává například některým onkologickým pacientům a ti pak v důsledku takové operace přicházejí o hlas. Nedávno ukončený čtyřletý projekt konzervace hlasu, jehož hlavním řešitelem je Jindřich Matoušek z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity (ZČU), podpořila Technologická agentura ČR.

Zdroj fotografií: Západočeská univerzita v Plzni

Zdroj fotografií: Západočeská univerzita v Plzni

Počítačový program, který vrací lidem jejich hlas, vyvinuli vědci z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se softwarovými firmami CertiCon a SpeechTech a s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Pacienti, kterým lékaři indikují zákrok, při němž jim musí být odejmuty hlasivky, tak díky systému o svůj hlas nepřijdou. To se stává například některým onkologickým pacientům a ti pak v důsledku takové operace přicházejí o hlas. Nedávno ukončený čtyřletý projekt konzervace hlasu, jehož hlavním řešitelem je Jindřich Matoušek z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity (ZČU), podpořila Technologická agentura ČR.

Zdroj fotografií: Západočeská univerzita v Plzni

„Aplikace vyvinutá výše uvedeným mezioborovým řešitelským týmem umožní jednoduchým způsobem ještě před zákrokem hlas nahrát a uložit. Následně lze z takto uložených nahrávek automaticky rekonstruovat hlas pacienta pomocí personalizovaného řečového syntetizéru,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky, která tento projekt podpořila částkou téměř dvanácti milionů korun.

Jak nahrávání hlasu probíhá, přiblížil Jindřich Matoušek: „Člověk se posadí v pohodlí svého domova k počítači, přihlásí se na náš portál a tam se mu zobrazují věty, které jsme vybrali tak, abychom podchytili co nejvíce důležitých prvků jazyka. Minimálně by měl nahrát celkem alespoň 500 vět. Samozřejmě čím více, tím lepší je výsledek.“ Tím se automaticky hlas pacienta zakonzervuje a vznikne datový soubor, který potom může používat díky aplikaci na běžném počítači, mobilu nebo na tabletu a pomocí této aplikace komunikovat. To znamená, že bude do zařízení psát text a program ho jeho vlastním hlasem přečte.

Zdroj fotografií: Západočeská univerzita v Plzni

Plzeňští specialisté spolupracovali na projektu s týmem předního odborníka v oblasti ORL profesora Jana Betky z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. Tato spolupráce otevřela nové výzkumné možnosti v uplatnění řečových technologií pro lidi s poškozením hlasu. Dalšími účastníky projektu byly softwarové firmy CertiCon a SpeechTech. Spolupráce s nimi umožní plzeňským výzkumníkům efektivně transferovat know-how z oblasti řečového výzkumu do cílových produktů a průmyslové a zdravotnické praxe.

Za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu získal Jindřich Matoušek v roce 2020 Cenu města Plzně.

Více informací najdete na: http://uchovejhlas.cz

Editace textu: Adriana Jarošová