Plzeňské hlavní nádraží prošlo modernizací

Práce za více než 1,3 miliardy korun trvaly od prosince 2016 do května 2019. Významné nadregionální železniční centrum má kompletně zrekonstruované železniční mosty přes Mikulášskou ulici, cestujícím slouží dva podchody pod všemi šesti nástupišti s bezbariérovým přístupem k vlakům, dokončeno bylo třetí nástupiště, zmodernizováno bylo páté i šesté nástupiště. Součástí byla také celková přestavba kolejového rozvětvení ve směru na Cheb, rekonstrukcí prošlo zabezpečovací a sdělovací zařízení. Práce na železnici v Plzni pokračují budováním přesmyku domažlické trati ve Skvrňanech. Hotovo by mělo být do konce roku 2019.

Hlavní vlakové nádraží Plzeň (fotografie: M. Pecuch)

Hlavní vlakové nádraží Plzeň (fotografie: M. Pecuch)

Plzeňské hlavní nádraží je kompletně zmodernizované. Práce za více než 1,3 miliardy korun trvaly od prosince 2016 do května 2019. Významné nadregionální železniční centrum má kompletně zrekonstruované železniční mosty přes Mikulášskou ulici, cestujícím slouží dva podchody pod všemi šesti nástupišti s bezbariérovým přístupem k vlakům, dokončeno bylo třetí nástupiště, zmodernizováno bylo páté i šesté nástupiště. Součástí byla také celková přestavba kolejového rozvětvení ve směru na Cheb, rekonstrukcí prošlo zabezpečovací a sdělovací zařízení. Práce na železnici v Plzni pokračují budováním přesmyku domažlické trati ve Skvrňanech. Hotovo by mělo být do konce roku 2019.

„Autobusové i vlakové nádraží v Plzni nově splňují parametry 21. století a celá tato oblast se nyní stává klíčovým moderním dopravním uzlem našeho města. Věřím, že i díky tomu přilákají jednotlivé druhy dopravy ještě více cestujících,“ uvedl primátor Martin Baxa.

„Za město Plzeň především děkuji Správě železniční dopravní cestě za provedenou investici a za otevření Mikulášské ulice pro automobilovou dopravu již v září loňského roku, což bylo klíčové pro naše město. Lokalita Hlavního nádraží se velmi mění a dostává nový ráz. Daná modernizace je významným pokračováním přeměny tohoto prostoru. Plzeň bude pokračovat v revitalizaci okolí Hlavního nádraží. Nyní jsme vyčlenili 15 milionů korun na prostor u východu z vlakového nádraží do Šumavské ulice, kde by mělo vzniknout občerstvení, obchody, ale i informační centrum pro návštěvníky krajské metropole,“ řekl při slavnostním ukončení stavby technický náměstek Pavel Šindelář.

Hlavní vlakové nádraží Plzeň (fotografie: M. Pecuch)

Náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule dodal: „Moderní vlakové nádraží a autobusový terminál v těsné blízkosti především zlepší služby pro cestující, zkvalitní se a zrychlí přestupy mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy, tedy vlaky a autobusy, ale cestující zde mají možnost také využít páteřní tramvajové a trolejbusové linky městské hromadné dopravy.“

Před rekonstrukcí byla některá nástupiště přístupná pouze po úrovňových přechodech, což při daném množství vlaků bylo velmi nebezpečné. Nyní jsou veškerá nástupiště přístupná z podchodů eskalátory. Stanice plzeňského hlavního nádraží získala moderní informační systém pro cestující, diagnostická zařízení, protipožární signalizaci, kamerové systémy a přenosové systémy pro dálkové řízení provozu.

Celkové náklady činily 1,3 miliardy korun, zhruba 628 milionu korun tvořila dotace z programu Evropské unie Nástroj pro propojení Evropy. Národní zdroje zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Železniční uzel Plzeň se nachází na části třetího tranzitního železničního koridoru z Prahy do Chebu. Před touto etapou došlo k modernizaci první, druhé, čtvrté a částečně třetí nástupiště, byl modernizován úsek do stanice Plzeň – Jižní Předměstí a východní část samotné stanice hlavního nádraží.

Text: Adriana Jarošová