Pedagožka Jana Vejvodová ze ZČU získala cenu ministra školství

Letošní druhý ročník Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole byl zaměřen na zvládnutí výzev spojených s distanční výukou. Cenu získala Jana Vejvodová z Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) společně s pěti dalšími vysokoškolskými učiteli. Ministr Robert Plaga je vybral ze 45 zaslaných návrhů na doporučení komise pro udělení ceny.

Jana Vejvodová (zdroj foto: ZČU v Plzni)Letošní druhý ročník Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole byl zaměřen na zvládnutí výzev spojených s distanční výukou. Cenu získala Jana Vejvodová z Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) společně s pěti dalšími vysokoškolskými učiteli. Ministr Robert Plaga je vybral ze 45 zaslaných návrhů na doporučení komise pro udělení ceny.

„Z ocenění mám velkou radost. Velmi si vážím toho, že nominace vyšla ze Studentské komory Akademického senátu FPE ZČU v Plzni. Mám štěstí, že jsem členkou skvělého týmu oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání. Moc mě potěšilo, že naše doporučení i metodické infografiky, které byly prostřednictvím ministerstva školství sdíleny v celé České republice, měly u učitelů pozitivní ohlas,“ uvedla Jana Vejvodová.

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., je didaktičkou na katedře českého jazyka a literatury pedagogické fakulty. V posledních dvaceti letech se zabývá rovněž metodikou e-learningu, pracuje v týmu oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU. Jako tutorka vedla již v letech 2006–2008 tři běhy sedmiměsíčního evropského on-line kurzu NET-Trainers, ve kterém proškolila vysokoškolské učitele z deseti českých univerzit a vysokých škol v metodice on-line vzdělávání. Je autorkou i tutorkou mnoha on-line kurzů, čtyři z nich získaly cenu sdružení EUNIS-CZ (European University Information Systems CZ).

Jako oborová didaktička a odbornice na distanční a on-line vzdělávání zprostředkovává studentům nejnovější trendy ve výuce českého jazyka a ve svých disciplínách s rozvahou propojuje moderní didaktické přístupy s účelným využitím informačních a komunikačních technologií.

V náročném letním semestru 2019/2020 připravovala nejen synchronní a asynchronní prakticky orientovanou on-line výuku studentů ve svých disciplínách, ale také intenzivně pracovala s kolegy z oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU na vytvoření podpůrných metodických materiálů pro zajištění nouzové distanční výuky. Tyto materiály byly určeny učitelům vysokých, středních i základních škol.  Jana Vejvodová v tomto akademickém roce také vedla vzdělávací on-line kurzy a webináře pro vysokoškolské učitele, v nichž sdílela příklady dobré praxe.

Mezi oceněnými vysokoškolskými pedagogy jsou dále Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ivan Dlabač z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, Čestmír Štuka a Martin Vejražka, oba z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Fakulta pedagogická ZČU má mezi oceněnými svého zástupce už podruhé. V roce 2019 obdržela cenu ministra školství didaktička Lucie Rohlíková z oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU a katedry didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické ZČU, která se zaměřuje se na využívání moderních technologií ve výuce, e-learning a distanční vzdělávání.

Editace textu: Marie Fialová