Navrhněte, kdo si zaslouží uměleckou cenu

Nominace na Uměleckou cenu města Plzně je možné podávat do letošního 1. února. Cena je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo počin, které obohatily kulturní dění i rozvoj města a přispívají k posílení jeho dobrého jména.

Nominace na Uměleckou cenu města Plzně je možné podávat do letošního 1. února. Cena je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo počin, které obohatily kulturní dění i rozvoj města a přispívají k posílení jeho dobrého jména. Nominace za rok 2020 mohou podávat fyzické i právnické osoby prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

Umělecká cena města Plzně

„Minulý rok byl výjimečný nejen pro oblast kultury, ale pro celý chod společnosti. Lidé i organizace mají nyní příležitost poděkovat návrhem umělců za jejich aktivity a snahu udržet a rozvíjet kulturní dění ve městě i přes nelehké podmínky způsobené koronavirovou krizí,“ podotkla vedoucí odboru kultury Květuše Sokolová. Připomněla, že návrhy musejí být podány v písemné nebo elektronické podobě a mají obsahovat jméno a příjmení kandidáta, kategorii, za niž je navrhován, a především zdůvodnění návrhu.

Umělecká cena města Plzně je určena pro významné umělce a kulturní projekty v oblasti hudby, tance, výtvarného, dramatického a audiovizuálního umění, literární činnosti a designu. Vyhlašována je v pěti kategoriích: pro umělce do 30 let, nad 30 let a za celoživotní dílo („síň slávy“), dalšími kategoriemi pak jsou významná kulturní událost roku a ocenění společnosti či mecenáše podporujících plzeňskou kulturu.

Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let za rok 2020 obdržela pěvkyně Soňa Hanzlíčková Borková

Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let za rok 2020 obdržela pěvkyně Soňa Hanzlíčková Borková

Podrobné informace o Umělecké ceně města Plzně jsou k dispozici na zde a na telefonu 378 033 041.

Editace textu: Hana Josefová