Cenu Bohumila Polana získali Vojtěch Němec a Tomáš Kůs

Cenu Bohumila Polana 2018 získali Vojtěch Němec za román Neocortext aneb kybernetické variace a Tomáš T. Kůs za sbírku poezie Mělké jámy. Čestné uznání poroty dostala Tereza Herzogová za knihu povídek Hospoda U konce světa. Polanovu cenu každoročně uděluje Středisko západočeských spisovatelů za významná díla v oblasti poezie a prózy spjatá se západočeským regionem osobou autora nebo tématem. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v úterý 19. listopadu v Obřadní síni plzeňské radnice pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy.

Předávání Cen Bohumila Polana (fotografie: M. Pecuch)

Předávání Cen Bohumila Polana (fotografie: M. Pecuch)

Cenu Bohumila Polana 2018 získali Vojtěch Němec za román Neocortext aneb kybernetické variace a Tomáš T. Kůs za sbírku poezie Mělké jámy. Čestné uznání poroty dostala Tereza Herzogová za knihu povídek Hospoda U konce světa. Polanovu cenu každoročně uděluje Středisko západočeských spisovatelů za významná díla v oblasti poezie a prózy spjatá se západočeským regionem osobou autora nebo tématem. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v úterý 19. listopadu v Obřadní síni plzeňské radnice pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy.

Předávání Cen Bohumila Polana (fotografie: M. Pecuch)

Primátor Martin Baxa ve svém úvodním projevu připomněl, že knihovník a literát Bohumil Polan byl 20 let ředitelem Městské veřejné knihovny v Plzni. Zmínil také, že síť veřejných knihoven v České republice je jednou z nejhustších v Evropě a vůbec celý český knihovnický systém je obdivován a následován jinými státy, i když ne tak dobře financován, jak by si zasloužil. „A i když se v poslední době mluví o úpadku čtenářství, zájem o návštěvu knihoven nasvědčuje, že tomu tak ve skutečnosti není. Chtěl bych tedy poděkovat všem zaměstnancům knihoven, a to nejen těch plzeňských, že se podílejí na rozvíjení knižní kultury a udržování čtenářského zájmu,“ uvedl primátor.

Porota letos vybírala nejlepší díla celkem z 16 autorů a 17 knih, předsedal jí stejně jako loni literární kritik a básník Ivo Harák. Loni cenu získal za básnickou sbírku Vivisekce spisovatel Jan Jelínek.

Bohumil Polan (1887–1971) byl významným divadelním a literárním kritikem, básníkem a esejistou, čestným občanem města Plzně. V letech 1927 až 1947 řídil Městskou veřejnou knihovnu v Plzni.

Cena Bohumila Polana se uděluje jednou ročně za díla v oblasti poezie a prózy. Soutěžit mohou knihy vydané v řádném nakladatelství v předchozím roce. O udělení ceny rozhoduje porota složená ze zástupců Střediska západočeských spisovatelů, Obce spisovatelů a literárních kritiků.

Text: Marie Fialová