ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPrimátor Roman Zarzycký přijal ředitelku Knihovny města Plzně Helenu Šlesingerovou u příležitosti jejího významného životního jubilea

Primátor Roman Zarzycký přijal ředitelku Knihovny města Plzně Helenu Šlesingerovou u příležitosti jejího významného životního jubilea

Fotografie: H. Josefová

Fotografie: H. Josefová

Setkání u příležitosti životního jubilea ředitelky Knihovny města Plzně Heleny Šlesingerové se uskutečnilo v pátek 2. června 2023 na plzeňské radnici. Oslavenkyni pogratuloval primátor města Plzně Roman Zarzycký, radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková, přítomni byli také ředitel Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně Přemysl Švarc a vedoucí Kanceláře primátora Stanislava Černá.

Primátor Roman Zarzycký se zajímal, jací jsou zaměstnanci i čtenáři Knihovny města Plzně, jakým službám dávají přednost či o to, zda došlo během několika posledních let ke změnám v chování čtenářů.

Fotografie: H. Josefová

„V Knihovně města Plzně je zaměstnáno téměř sto lidí a pracují u nás jen samí srdcaři,“ řekla s hrdostí v hlase Helena Šlesingerová a pokračovala: „Ani skladba našich čtenářů se dlouhodobě nemění. Zhruba třetinu tvoří děti a studenti, čtyřicet procent lidé v produktivním věku a třicet procent senioři. A i když knihovna využívá moderní technologie, zatím stále platí, že většina čtenářů chce mít s knihou fyzický kontakt. Přicházejí k nám si knihy vybrat, chtějí si je osobně ‚osahat‘, potěžkat a pak odnést domů.“

Diskutovalo se také o bibliobusu, který knihovna provozuje už od roku 1996. Zajíždí do okrajových plzeňských čtvrtí a knihy si do něj chodí vybírat především senioři, pro něž už je problematické vypravit se na cestu do vzdálenější kamenné knihovny v centru. Radní města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá i Knihovna města Plzně, uvedla, že je právě připravována strategie knihovních služeb v Plzni na dalších pět let a se službou bibliobusu se v ní počítá. „Knihovna města Plzně má pro všechny své čtenáře silný edukační moment, a to už pro čtenáře od dětského věku – připravuje pro ně například tematické kufříky. Pořádá také řadu kulturních a vzdělávacích programů,“ připomněla Eliška Bartáková.

Fotografie: H. Josefová

„Přeji vám hlavně hodně zdraví, ať vás práce v Knihovně města Plzně stále baví, ať máte hodně spokojených čtenářů,“ popřál Heleně Šlesingerové primátor Roman Zarzycký.

Helena Šlesingerová je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni a B.I.B.S., a. s. – vysoké školy strategického řízení v Brně. Od roku 1986 pracuje v Knihovně města Plzně, v letech 1992-2009 v ní působila jako vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež, od roku 2010 vykonává funkci ředitelky. Prostřednictvím Kruhu přátel knižní kultury a spolku Pro libris, kterým poskytuje knihovna zázemí, se dlouhodobě zabývá podporou regionálního literárního dění. Třicet let vedla Ason-klub, literární klub mladých a nezavedených autorů západních Čech, dvanáct let byla předsedkyní odborné sekce Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Od roku 2002 se jako redaktorka podílí na vydávání měsíčníku PLŽ – Plzeňský literární život. Je členkou Obce spisovatelů ČR a Střediska západočeských spisovatelů v Plzni. Na Katedře filozofie Filozofické fakulty ZČU v Plzni externě vyučovala předměty Tvůrčí psaní (1996), Člověk, umění, svět literatury (1997), Kreativita (1998) a Bibliopedagogika (2009-2014). Působila či působí jako lektorka v oblasti tvůrčího psaní, práce s poezií a práce s dětmi a mládeží v knihovnách, organizátorka literárních večerů a akcí a rovněž jako porotce regionálních literárních soutěží (Literární Františkovy Lázně, Literární Šumava, Cena Bohumila Polana aj.). Píše básně a drobnou publicistiku. Vydala básnické sbírky Plavení hříbátek (Západočeské nakladatelství, 1987) a Velbloud v kupce sena (Bakalář, 1993) a její tvorba je zastoupena v řadě sborníků.

Text: Hana Josefová


Zveřejněno: 6. 6. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni