ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPrimátor poblahopřál k životnímu jubileu Františku Radkovskému

Primátor poblahopřál k životnímu jubileu Františku Radkovskému

Slavnostní přijetí (fotografie: M. Pecuch)

Slavnostní přijetí (fotografie: M. Pecuch)

Primátor města Plzně Martin Baxa přijal ve čtvrtek 17. října na radnici emeritního plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, aby mu poblahopřál k jeho životnímu jubileu. Biskup je od roku 2009 čestným občanem města Plzně. Primátor oslavenci věnoval publikaci Pracovna republiky a také dron se slovy, že zná jeho zálibu v technických věcech.

František Radkovský na oplátku daroval primátorovi knihu V Boží režii – František Radkovský v rozhovoru s Tomášem Kutilem. Primátorovi vyprávěl o svém mládí, studiích, vojenské službě na Slovensku, i o době po sametové revoluci, kdy se stal biskupem, a o založení plzeňské diecéze. Zavzpomínal i na to, že papež Jan Pavel II. kdysi při jednom setkání s ním poznamenal, že v Plzni je dobré pivo.

František Radkovský se narodil 3. října 1939 v Třešti na Jihlavsku.  Biskupské svěcení přijal v roce 1990 a až do roku 1993 byl pomocným biskupem pražským. V roce 1993 byl jmenován biskupem nově vzniklé Diecéze plzeňské, jejíž úřad vedl 23 let.

Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Telči vystudoval Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematická statistika (promoce 1962), vykonal základní vojenskou službu na Slovensku (1962–1964) a poté pracoval nejdříve jako statistik v Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a posléze v Pedagogickém ústavu Československé akademie věd, kde se zabýval modernizací výuky matematiky.

V roce 1966 začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 27. června 1970. Působil jako kněz v Mariánských Lázních a později Františkových Lázních. 17. března 1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským, vysvěcen byl 7. dubna 1990.

Roku 1993 byl František Radkovský jmenován prvním biskupem plzeňským. Třetího října 2014 podal do rukou papeže rezignaci na svůj úřad z důvodu dosažení kanonického věku 75 let. Papež František rozhodl, že jej ve funkci diecézního biskupa ponechá ještě rok. V únoru 2016 byl jeho nástupcem jmenován Mons. Tomáš Holub. V srpnu roku 2019 přesídlil František Radkovský do Karlových Varů, nadále působí především v této části plzeňské diecéze.

Od prezidenta Miloše Zemana obdržel emeritní plzeňský biskup 28. října 2015 Medaili Za zásluhy.

Text: Marie Fialová


Fotogalerie

Zveřejněno: 18. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně