ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPrimátor navštívil školu pro zrakově postižené

Primátor navštívil školu pro zrakově postižené

Primátor navštívil školu pro zrakově postižené (foto: M. Pecuch)

Martin Baxa navštívil školu pro zrakově postižené (foto: M. Pecuch)

Plzeňský primátor Martin Baxa si v pátek 11. října prohlédl Základní a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni na Doubravce v Lazaretní 25, kterou navštěvují děti od 3 do 15 let z Plzeňského a Karlovarského kraje. Jde o jedno z pěti takto specializovaných zařízení v České republice.

Ředitelka školy Iva Šmrhová seznámila primátora s fungováním školy. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí je mateřská škola, jídelna, družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí, a speciálně pedagogické centrum zajišťující poradenskou činnost.

Ředitelka doplnila, jaké speciální předměty kromě těch běžných pedagogové vyučují – patří k  nim Braillovo písmo, hmatová stimulace, prostorová orientace a logopedie.

Primátor si prohlédl školu včetně specializovaných učeben, žáci mu ukázali, jak čtou pomocí Braillova písma či speciálních lup. Primátor na závěr vyjádřil uznání pedagogům za jejich nelehkou a záslužnou práci s postiženými dětmi.

Text: Marie Fialová


Fotogalerie

Zveřejněno: 15. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně