ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPlzeňská 2. základní škola má novou přístavbu a nástavbu. Vznikly odborné učebny

Plzeňská 2. základní škola má novou přístavbu a nástavbu. Vznikly odborné učebny

2. ZŠ (fotografie: M. Pecuch)

2. ZŠ (fotografie: M. Pecuch)

Plzeňská 2. základní škola ve Schwarzově ulicinovou přístavbu a nástavbu. Akce za 24 milionů korun s DPH trvala dva roky a vynutila si i přesun dvou tříd z prvního stupně ze základní školy do Středního odborného učiliště stavebního Plzeň.

2. ZŠ (fotografie: M. Pecuch)

„Druhá základní škola nutně potřebovala nové odborné učebny pro rozšíření původních nevyhovujících prostor právě odborných učeben. Stavbou, kterou jsme řešili jako přístavbu a nástavbu stávajícího křídla školní družiny a úprav školního atria, došlo k rozšíření o čtyři učebny s celkovou kapacitou 100 žáků,“ popsal primátor města Plzně Pavel Šindelář, do jehož gesce patří odbor investic, jež stavební akci zajišťoval.

2. ZŠ (fotografie: M. Pecuch)

„Přístavbou jsme zajistili rozšíření objektu školní družiny o učebnu přírodopisu, která přímo navazuje do prostoru školního atria. V něm je umístěna i venkovní pergola, kterou žáci využívají i při teplém počasí k výuce. V nástavbě jsme vybudovali nové odborné učebny se sociálním zázemím, kabinety pro vyučující a sklady. Každou odbornou učebnu může využít až 25 žáků,“ uvedla Lucie Kantorová, radní města Plzně pro oblast školství.

„Veškeré finanční náklady ve výši 24 milionů korun šly za městem, nečerpali jsme žádné dotace,“ doplnil David Šlouf, náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

2. ZŠ (fotografie: M. Pecuch)

Součástí přestavby byla nová rampa v atriu školy, která zajišťuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace do hlavní budovy školy i do pavilonu družiny. Součástí projektu byl také výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží pavilonu družiny.

Kapacita 2. základní školy v Plzni je cca 660 žáků. Škola byla otevřená roku 1956. Budova je typický produkt architektury 50. let. Její součástí je křídlo školní družiny s jídelnou a dále křídlo s tělocvičnou. Mezi křídly budovy se nachází uzavřený prostor zvaný atrium, který slouží žákům při velkých přestávkách, ale také k výuce. V letech 2009 a 2010 byly v rámci projektu Rozšíření a modernizace 2. ZŠ v Plzni – půdní vestavba vybudovány nové učebny, knihovna s infocentrem a pedagogicko-psychologická poradna.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 19. 9. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň