ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPlzeň vyhlásila soutěž o nejinovativnější firmu v regionu, auditoři se školili na plzeňské radnici

Plzeň vyhlásila soutěž o nejinovativnější firmu v regionu, auditoři se školili na plzeňské radnici

Foto: A. Jarošová

Fotografie: A. Jarošová

Město Plzeň vyhlásilo soutěž NEJ inovátor města Plzně 2019 pro malé a střední podniky, které sídlí v Plzeňské metropolitní oblasti. Cílem je najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Hodnocen bude proces, jakým společnosti k inovacím svých produktů přistupují. Firmy se mohly do soutěže hlásit do konce října 2019, vyhlášení nejlepších je plánováno na 13. května 2020 do Měšťanské besedy. Celkem tři auditoři, kteří budou hodnotit nejinovativnější firmu v regionu, prošli v listopadu školením, které se konalo v Sále Luďka Pika na plzeňské radnici. Odborná hodnotící komise čítá devět členů. Školitelem auditorů byl Karel Kouřil z BIC Brno, spol. s r.o. Školení auditorů na radnici zahájil radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

„Soutěž se koná ve spolupráci s BIC Plzeň, Vědeckotechnickým parkem Plzeň, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, společností CzechInwest a Západočeskou univerzitou v Plzni,“ připomněl radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

Foto: A. Jarošová

„Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy znamenají inovace kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Účelem této soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovovaný produkt či službu, ale budeme hledat organizaci s nejlepším řízením inovací. To znamená, že se bude hodnotit proces, jakým společnosti k inovacím přistupují,“ vysvětlil v úvodu školení Karel Kouřil.

Stěžejní částí hodnocení bude mezinárodní metoda tzv. Inovačního auditu. Audit bude probíhat při osobních setkáních v rámci firem. Jsou vhodná dvě setkání. Při prvním proběhne vlastní audit formou řízeného rozhovoru a při druhém bude audit interpretován.

V první části hodnocení firmy posuzuje odborná porota, která přihlíží k významným subjektivním faktorům a kritériím, například k významu inovačních aktivit firmy pro region, k úrovni spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou či reprezentaci regionu firmou v zahraničí. Podle těchto kritérií porota vybere 20 společností, jimž bude nabídnuto hodnocení takzvaným inovačním auditem. Ten následně určí pořadí a vítěze soutěže. V rámci soutěže mohou být vyhlášeny na základě podnětu spolupracujících subjektů také vedlejší kategorie.

Do soutěže se mohou do konce prosince 2019 přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Plzeňské metropolitní oblasti. Obor podnikání je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.

Odborná porota bude složena z předních odborníků na oblast inovací, jak z uznávaných představitelů z akademické sféry a podpůrných institucí, tak z odborníků a úspěšných inovátorů z řad firem.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 29. 11. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Článek Vstupenky na adventní prohlídky jsou v prodeji od 1. listopadu se otevře v novém okně
30.11. - 22.12.2019
Adventní prohlídky Plzně
Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny