ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPlzeň rozšíří využívání moderních technologií ve školách i školkách

Plzeň rozšíří využívání moderních technologií ve školách i školkách

Ilustrační foto: M. Pecuch

Ilustrační foto: M. Pecuch

Město Plzeň usiluje o rozšiřování digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek ve svých základních i mateřských školách. Požádá proto o dotaci na tři projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání maximálně po deseti milionech korun na každý z nich. Akce s názvy START Plzeň, DIGI Plzeň a SMART Plzeňáčci mají být realizovány v letech 2020 a 2021. Peníze budou využity na nákup moderních pomůcek, například robotických a výukových stavebnic, na vzdělávání pedagogů či zapojení žáků a učitelů do různých soutěží. Žádost o podání dotace schválili plzeňští zastupitelé.

Cílem projektu START Plzeň je podpora zapojených pedagogů partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek, propojení škol a firem. „Učitelé s využitím moderních pomůcek, mentorů a odborníků ze spolupracujících firem budou vzdělávat žáky se zaměřením na praktické znalosti a na jejich uplatnění na trhu práce,“ uvedl primátor Martin Baxa. Doplnil, že cílem je podpořit kreativitu a soutěživost žáků, podporovat pedagogy ve schopnosti motivovat žáky a společně se účastnit soutěží a projektů. Do projektu START Plzeň by se mělo zapojit přibližně deset základních škol.

Dalším projektem je DIGI Plzeň. Jeho cílem je pomoci zapojeným pedagogům partnerských škol začlenit do běžné výuky inovativní metody, digitální technologie, vzdělávání podle konceptu STEM (označení pro vzdělávání v oborech přírodní vědy, technika, technologie a matematika) a podporu robotiky a programování. Stejně jako v projektu START Plzeň je snahou podpořit kreativitu a soutěživost žáků, podporovat pedagogy ve schopnosti motivovat žáky a společně se účastnit soutěží a projektů. Do projektu DIGI Plzeň by se mělo zapojit zhruba sedm základních škol.

Třetím projektem je SMART Plzeňáčci, určený pro děti předškolního věku. Pedagogové by měli s využitím moderních pomůcek, mentorů a odborníků z praxe zvyšovat kvalitu vzdělávání dětí především v oblastech logického myšlení, základů algoritmizace (přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém) a podporovat rozvoj školní zralosti dětí. Do projektu SMART Plzeňáčci  by se mělo zapojit přibližně deset mateřských škol a základních škol.

Text: Marie Fialová


Zveřejněno: 12. 2. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni