ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPlzeň prezentovala drony i plzeňskou kartu ve španělském Bilbao

Plzeň prezentovala drony i plzeňskou kartu ve španělském Bilbao

Zdroj fotografií: facebookový profil české ambasády ve Španělsku

Zdroj fotografií: facebookový profil české ambasády ve Španělsku

Delegace města Plzně se zúčastnila dvoudenní konference zaměřená na  technologie a příležitosti v sektoru Smart Cities, která se uskutečnila 30. a 31. října ve španělském Bilbao, které je největším městem regionu Baskicko. Projekt byl věnován rozvoji technologií a chytrých řešení pro města.

Akci zorganizovalo Velvyslanectví České republiky v Madridu ve spolupráci s kanceláří CzechTrade v  Madridu a Českým centrem, baskickým partnerem byla vládní agentura Basque Trade & Investment.

Za město Plzeň se zúčastnili radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola, ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora a vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Přemysl Švarc. Město Plzeň prezentovalo své drony, téma veřejné dopravy, projekt plzeňské karty i testování CO2 čidel ve školách. Největší ohlas měla oblast dronů a spolupráce s IZS (integrovaný záchranný systém).

„Podařilo se nám navázat několik nových vazeb, které by se mohly v blízké budoucnosti vyvinout v přeshraniční spolupráci. Mohly by být velkým přínosem pro město Plzeň vzhledem k tomu, že mají mnohem větší zkušenosti s aplikací Smart Cities a investují podstatně více finančních prostředků, jak do zlepšování životního prostředí, tak do e-mobility a s tím souvisejícími technologiemi,“ uvedl radní Vlastimil Gola.

Zdroj fotografií: facebookový profil české ambasády ve Španělsku

Plzeňská delegace navštívila také CO2 neutrální mikroelektrárnu, novou bytovou oblast v místě bývalého brownfieldu i digitální dispečink města Bilboa, kde byly představeny detaily o provozu celého systému. „V oblasti e-mobility a životního prostředí je zajímavý fakt, že od roku 2019 mohou řidiči taxislužby registrovat pouze hybridní vozy nebo elektromobily. Pro místní zásobování pak platí, že při pořízení elektromobilu může provozovatel dostat příspěvek od města,“ doplnil Přemysl Švarc.

Bilbao je největší město regionu Baskicko, které patří mezi hospodářsky nejrozvinutější oblasti se strukturou průmyslu velmi podobnou České republice. Hlavním cílem akce bylo zprostředkovat  výměnu zkušeností a navázání kontaktů mezi českými a španělskými firmami,  institucemi, městy a  kraji v oblasti městské dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií.

Další informace o konferenci lze nalézt na: www.mzv.cz

Zveřejněno: 6. 11. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně