ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPlzeň pomůže majitelům nemovitých kulturních památek

Plzeň pomůže majitelům nemovitých kulturních památek

Téměř tři miliony korun rozdělí město Plzeň na opravu památek. Podpora je určená jak pro soukromé vlastníky, tak pro firmy nebo církevní organizace, v jejichž vlastnictví je nemovitá kulturní památka nalézající se na území Plzně. Dotace z rozpočtu Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně jsou určeny na konkrétní, přesně popsané opravy a rekonstrukce. Poskytnutí dotací majitelům celkem šestnácti památkově chráněných objektů schválili v pondělí 20. června na svém zasedání zastupitelé města Plzně.

Plzeň podpoří restaurování dvojice bočních dveří Velké synagogy

Plzeň podpoří restaurování dvojice bočních dveří Velké synagogy

„Mezi objekty, jež získaly podporu od města Plzně jsou jak venkovské usedlosti v okrajových částech města, tak gotické či renesanční měšťanské domy v centru, kostely, ale také stavba architektonické moderny z 20. let minulého století,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce mimo jiné spadá také oblast památkové péče. Dodala, že jednotlivé dotační částky se pohybují od 60 do 300 tisíc korun a ceny jednotlivých oprav a rekonstrukcí, které majitelé plánují, dosahují od několika desítek tisíc až do výše 2,728 milionů korun.

Finance poputují také na opravu jižní štítové stěny venkovské usedlosti čp. 25, Koterovská náves 13 v Plzni

Finance poputují také na opravu jižní štítové stěny venkovské usedlosti čp. 25, Koterovská náves 13 v Plzni

„Město Plzeň například přispěje na opravu nejstaršího domu v Plzni, takzvaného Tepelského, který je ve Zbrojnické ulici a nejstarší písemný doklad o něm je datován v roce 1407. Má zachovanou raně gotickou komoru a cenné barokní prostory, které vznikly po jeho přestavbě na počátku 18. století, později prošel klasicistními úpravami,“ informovala Eliška Bartáková s tím, že majitelé připravují opravu jeho dvorní fasády, na níž město Plzeň poskytne 110 tisíc korun. O více než půl tisíciletí mladší je objekt EUC Kliniky na Denisově nábřeží z let 1926–1927 architekta Bohumila Chvojky. „Jde také o nemovitou kulturní památku. Původně budova Okresní nemocenské pojišťovny patří mezi hodnotné stavby české moderny a je dokladem toho, jak se v meziválečném období Plzeň rozvíjela. Vlastník nemovitost od roku 2002 ve spolupráci se státní památkovou péčí opravuje. Město Plzeň mu v tomto roce poskytne dotaci ve výši 200 tisíc korun určenou na obnovu výzdoby halové chodby ve druhém nadzemním podlaží,“ upřesnila Eliška Bartáková.

Plzeň podpoří i opravu vnějších schodů kostela Panny Marie Růžencové

Plzeň podpoří i opravu vnějších schodů kostela Panny Marie Růžencové

Kompletní přehled udělených dotací:
 • Tovární 6 – na domě bude restaurována sgrafitová výzdoba od Mikoláše Alše, předpokládané náklady 468 tisíc korun, poskytnutá dotace 300 tisíc korun.
 • Koterovská náves 13 – oprava štítové stěny této venkovské usedlosti, předpokládané náklady 90,85 tisíc korun, poskytnutá dotace 60 tisíc korun.
 • Na Rychtě 5 – restaurovaní kamenného ostění, vjezdové brány a branky této venkovské usedlosti, předpokládané náklady 89,5 tisíc korun, poskytnutá dotace 70 tisíc korun.
 • Zborovská 31 – oprava střech hospodářských objektů této venkovské usedlosti a přístavba kolny, předpokládané náklady 420,73 tisíc korun, poskytnutá dotace 150 tisíc korun.
 • Koterovská náves 14 – oprava chléva a navazující ohradní zdi této venkovské usedlosti, předpokládané náklady 551,65 tisíc korun, poskytnutá dotace 200 tisíc korun.
 • Pětatřicátníků 11, Velká synagoga – restaurování dvojice bočních dveří, předpokládané náklady 374 tisíc korun, poskytnutá dotace 300 tisíc korun.
 • Plzeň-Litice, Budilovo náměstí 2 – oprava omítek, brány, branky a vrat této fary, předpokládané náklady 767,19 tisíc korun, poskytnutá dotace 300 tisíc korun.
 • Jiráskovo náměstí 30, kostel Panny Marie Růžencové – oprava vnějších schodišť, předpokládané náklady 506,99 tisíc korun, poskytnutá dotace 200 tisíc korun.
 • Plzeň-Křimice, kostel Narození Panny Marie – restaurování sochy sv. Pavla, oprava zděných pilířů, předpokládané náklady 265 tisíc korun, poskytnutá dotace 100 tisíc korun.
 • Mikulášské náměstí, kostel sv. Mikuláše – oprava fasády severního průčelí, předpokládané náklady 314,36 tisíc korun, poskytnutá dotace 100 tisíc korun.
 • Denisovo nábřeží 1000, EUC Klinika – obnova výzdoby halové chodby, předpokládané náklady 370 tisíc korun, poskytnutá dotace 200 tisíc korun.
 • Dominikánská 1 / Solní 2 – výměna oken a vrat v přízemí tohoto měšťanského domu, předpokládané náklady 260,59 tisíc korun, poskytnutá dotace 100 tisíc korun.
 • Náměstí Republiky 5 / Rooseveltova 1 – výměna části špaletových oken v tomto měšťanském domě, předpokládané náklady 534,99 tisíc korun, poskytnutá dotace 200 tisíc korun.
 • Zbrojnická 6, Tepelský dům – oprava fasády, předpokládané náklady 332,26 tisíc korun, poskytnutá dotace 110 tisíc korun.
 • Rooseveltova 2 / Pražská 1 – oprava fasády včetně restaurování sgrafitové výzdoby tohoto měšťanského domu, předpokládané náklady 2,728 milionu korun, poskytnutá dotace 300 tisíc korun.
 • Božkovské náměstí 8 – oprava fasád a brány včetně restaurování kamenného ostění této venkovské usedlosti, předpokládané náklady 452,42 tisíc korun, poskytnutá dotace 300 tisíc korun.

„Město Plzeň na opravy památek přispívá průběžně během celého roku a ročně tak podpoří několik desítek rekonstrukcí. I díky tomuto příspěvku dochází ke zlepšování stavu kulturních nemovitých památek a tím se Plzeň stává atraktivnější jak pro své obyvatele, tak pro návštěvníky,“ uvedla na závěr Eliška Bartáková.

Text: Hana Josefová


 

Zveřejněno: 24. 6. 2022, Adriana Jarošová

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň