ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPlzeň má rozpočet na příští rok, spustí mj. výstavbu technologického parku

Plzeň má rozpočet na příští rok, spustí mj. výstavbu technologického parku

Celkem 8,355 miliardy korun plánuje v roce 2020 Plzeň na výdaje ve svém rozpočtu. Peníze půjdou do řady oblastí a jsou určeny na provoz i investice. Z velkých stavebních akcí spustí město například výstavbu technologického parku v areálu Světovar, kompletně zrevitalizuje lokalitu Zátiší včetně stavby 18 nových bytových domů, vybuduje víceúčelovou halu v Krašovské ulici a další. Dokončovat se budou v krajské metropoli i již započaté projekty, například přestavba sportovního areálu Prokopávka, sběrný dvůr Na Bořích a jiné. Na straně příjmů počítá město s částkou 6,514 miliardy korun. Záporné saldo tak Plzeň pokryje z prostředků uložených ve svém Fondu rezerv a rozvoje města Plzně a ve Fondu města Plzně na kofinancování dotovaných projektů. Rozpočet schválili zastupitelé.

Vizualizace technologického parku Tech Tower na Světovaru

Vizualizace technologického parku Tech Tower na Světovaru

„Pokud se detailněji podíváme na výdaje města, dáme už tradičně nejvíce do oblasti dopravy, a to 2,448 miliardy korun, což je 33 procent z celkových výdajů. Následují oblasti ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a vzhledu města (836 mil. Kč, 11 %), hospodářský rozvoj (775 mil. Kč, 10 %), tělovýchova a zájmová činnost (759 mil. Kč, 10 %), vnitřní správa (604 mil. Kč, 8 %), bytová oblast (444 mil. Kč, 6 %), kultura (451 mil. Kč, 6 %), bezpečnost (293 mil. Kč, 4 %), školství (261 mil. Kč, 4 %) a další,“ přiblížil radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

V oblasti dopravy budou mezi významné investiční akce patřit budování městského západního okruhu v úseku Křimická – Karlovarská (pro rok 2020 v rozpočtu 114 mil. Kč), dobudování tramvajové trati na Borská pole (152 mil. Kč), výstavba záchytného parkoviště P + R Dobřanská Kaplířova (47 mil. Kč + blokace ve FKD 90 mil. Kč), rekonstrukce mostu přes Radbuzu v Liticích (43,8 mil. Kč), repanelizace tramvajové trati ve Sladkovského ulici (27,8 mil. Kč) a další. Co se týká provozních výdajů v oblasti dopravy, vydá město o 68,3 mil. Kč více na MHD, o tři miliony korun posílí rozpočet na opravy veřejného osvětlení a vydá 5,5 milionu korun na opravu cyklostezky Štruncovy sady – Luční.

V oblasti ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a vzhledu obce budou nejvýznamnější výdaje do odkanalizování a vybudování vodovodu v Koterově (70 mil. Kč + 9 mil. Kč), dokončení sběrného dvora Na Bořích (16,6 mil. Kč), dalších celkem 232 milionů korun město vyčlenilo na kofinancování akcí stavby retenční nádrže Vinice, na obnovu Roudenského kanalizačního sběrače, na odkanalizování Lhoty, rekonstrukci ulice Na Rychtě, rekonstrukci tramvajové trati Solní a Zbrojnická.

„Co se týká oblasti hospodářského rozvoje, tam počítáme pro rok 2020 s největší částkou na budování Technologického parku DRONET, konkrétně uvolníme 360 milionů korun. Areál bude tvořen objektem bývalé vily, kde vznikne zázemí pro dětskou skupinu zdejších zaměstnanců a kancelářské prostory pro inkubované start-upy z Cukrovarské ulice 20, a bývalých ležáckých sklepů, kde vzniknou kancelářské prostory, prototypové dílny, konferenční sál, zasedací místnosti, vodní testovací nádrž speciálních dronů do vody včetně stravovacích prostor s kuchyňským zázemím. S tím souvisí vybudování kompletní infrastruktury – kanalizace, vodovodu, komunikací, parkoviště, zeleně, venkovního mobiliáře a trafostanice,“ uvedl David Šlouf.

Deset procent z celkových výdajů dá město v roce 2020 do oblasti nazvané tělovýchova a zájmová činnost. Z vyčleněné částky 759 milionů korun je 219 milionů korun určeno na nedávno zahájenou kompletní přestavbu sportovního areálu Prokopávka, 99,7 milionu korun na vybudování víceúčelové haly Krašovská, 40,5 milionu korun na revitalizaci zázemí tréninkového centra mládeže v Luční ulici, 73,8 milionu korun na přestavbu dětského bazénu na nové šatny v Plaveckém bazénu Slovany, 12,7 milionu korun na přístavbu zázemí 33. základní školy Plzeň. Peníze půjdou také na zahájení stavby sportovního areálu SK Neslyšící (2,5 mil. Kč) či například na vybudování tělocvičny při nové sokolovně ve Lhotě (37,5 mil. Kč).

Vizualizace lokality Zátiší

Vizualizace lokality Zátiší

Významný projekt město příští rok zrealizuje v oblasti bytové, spustí revitalizaci lokality Zátiší. Tam investuje 136 milionů korun. „Projekt zahrnuje území 4,14 hektaru kolem ulic Línská a Kreuzmannova. Cílem je nahradit chátrající bytové domy moderním komunálním bydlením. Původních 23 domů s 92 byty bude zbouráno a místo nich město postaví 18 nových domů se 192 bytovými jednotkami. Projekt za zhruba 400 milionů korun včetně DPH je rozdělen do tří etap a nabídne kvalitní komunální bydlení pro seniory, hendikepované občany i mladé rodiny. Kromě bytů vzniknou v lokalitě prostory pro obchod i dostatek parkovacích míst, nabízeny zde budou sociální služby a prostory pro komunitní aktivity. Realizace takového projektu (revitalizace lokality a výstavby městského bydlení s doprovodem sociálních a dalších služeb) je zatím v Česku unikátním počinem,“ přiblížil David Šlouf. Současně chce město v oblasti bydlení zajistit také blokaci prostředků na rekonstrukci objektu Wenzigova 3 (30 mil. Kč) či připravuje rekonstrukci domů v Korandově ulici, což by vedlo ke kompletní revitalizaci v minulosti problémové lokality Plac.

Výdaje města směřují nejen na investiční akce, půjdou i například na navýšení mzdových tarifů. Z důvodů zvýšení mzdy tak bude například o 18,3 milionu korun posílen provozní příspěvek Divadlu J. K. Tyla, o 8 milionů korun zvýšena dotace pro Plzeňskou filharmonii, o 3,5 milionu korun více dostane také Knihovna města Plzně, částka 8,2 milionu korun navýší mzdové tarify Městské policie Plzeň, prostředky ve výši 10,2 milionu korun navíc na mzdy bude mít v roce 2020 k dispozici Městský ústav sociálních služeb, Dětské centrum si u provozního příspěvku polepší o 2,6 milionu korun.

Plzeň také celkově posílí oblast školství, do rozpočtu základních škol přidá 15 milionů korun. Dané školy si poté samy rozhodnou, na jaké účely peníze využijí. Kromě toho bude největší investiční akcí v oblasti školství v roce 2020 nástavba 20. základní školy, rozpočet počítá se 48 miliony korun. Blokovány by měly být i prostředky na zateplení 14. základní školy (61 mil. Kč) a vybudování zelené střechy na 4. základní škole (37 mil. Kč).

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 10. 12. 2019, Adriana Jarošová

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování