ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPlzeň je zmapovaná z vesmíru, z družicových snímků vznikla studie sucha

Plzeň je zmapovaná z vesmíru, z družicových snímků vznikla studie sucha

Plzeň má k dispozici novou studii sucha, kterou za pomoci satelitních snímků vytvořila start-upová firma World from Space. Data ukazují na zdroje tepla v jednotlivých oblastech města, na zóny, které nejvíce přispívají k zvyšování teploty západočeské metropole, ale také na podíl zastavěných ploch, vodních ploch nebo zeleně. Kromě toho studie poukazuje i na kvalitu ovzduší ve městě. Získané informace Plzeň zohlední v dalších úpravách a plánovaní změn ve veřejném prostoru. Projekt patří do konceptu Smart City Plzeň, jehož úkolem je přinášet chytrá řešení pro kvalitnější život obyvatel západočeské metropole.

Ilustrační obrázek (zdroj: smartcity.plzen.eu)

Ilustrační obrázek (zdroj: smartcity.plzen.eu)

„Poslední roky ukázaly, že otázka sucha a s tím spojené problémy nabývají na intenzitě. Musíme přemýšlet do budoucna a v krocích, které plánujeme, zohledňovat situace, jež mohou nastat. Při jakémkoliv rozhodovacím procesu je základem mít objektivní data, z nichž můžeme vycházet. Velmi oceňuji, že se tyto cenné informace podařilo získat,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

Mezi konkrétní výstupy studie patří například podíl zastavěných oblastí a průmyslových zón na zvyšování teploty ve městě, který je znatelný. Naopak je vidět, do jaké míry dokáže Plzeň ochlazovat vysázená zeleň, lesy nebo vodní plochy a systém zavlažování. „Díky tomu, že dokážeme data z vesmíru srovnat s těmi, která sbíráme standardním způsobem například skrze Český hydrometeorologický ústav nebo Správu veřejného statku města Plzně, získáváme přesný přehled. Například pokud satelitní snímek ukáže na plochu zeleně, díky které se daří město výrazně ochladit, my snadno ověříme, o jakou zeleň jde, tedy která má největší schopnost ochlazovat, zda jde o zavlažovanou oblast a podobně. Díky snímkům uvidíme třeba i to, jestli a jak rychle vysychají vodní plochy nebo i to, jaké stavební postupy mohou pomoci ochlazení – například parkoviště jsou často plochy zalité betonem bez jakékoliv možnosti zavsakování vody, což samozřejmě okolní teplotu výrazně zvyšuje,“ vysvětlil technický náměstek Pavel Šindelář.

Plzeň s projekty na snižování teploty počítá dlouhodobě. Existují plány na zelené střechy, nové parkovací plochy se zavsakováním vody nebo podzemní nádrže na vodu určenou k zavlažování. Tato nádrž se již realizuje například v areálu bývalé Reo Depony, který město rekonstruuje jako pokračování technologického parku.

Studie sucha s pomocí satelitních snímků vyšla město na 40 tisíc korun. Vzhledem k jejímu přínosu bude sběr a vyhodnocování údajů pokračovat i v dalších letech. „Získáme přehled o vývoji situace nad Plzní v dlouhodobějším horizontu, přičemž se podíváme i zpět, tedy budou zohledněny také archivní snímky z předešlých let.  Tvůrci studie vycházejí z takzvaných bezoblačných snímků, protože mraky jsou v podstatě jediné, co získávání fotografií z družice komplikuje. Jinak jde o nejefektivnější sběr dat z hlediska nákladů i finálních výstupů,“ zhodnotil radní města pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

Se společností World from Space spolupracuje město také v rámci podpory technicky nadaných studentů v oblasti vesmírných technologií a zpracování dat. „O uplynulém víkendu proběhl satelitní hackaton, kterého se zúčastnili středoškoláci a vysokoškoláci od 16 let. Hackathon je akce, při níž účastníci s pomocí mentorů intenzivně pracují na tvorbě a technickém testování vlastního nápadu. Do finální fáze vstupuje také unikátní projekt pro středoškoláky Pilsen Cube II, za nímž stojí Plzeň společně se Západočeskou univerzitou. Studenti z celé republiky dostali možnost sestrojit a poslat svůj experiment přímo do vesmíru, což nemá obdoby u nás, ale ani daleko za hranicemi,“ dodal ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora. Více informací o satelitním průzkumu sucha najdou zájemci na webu https://smartcity.plzen.eu.

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 20. 12. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany