ÚvodO městěAktualityAktuality z městaPlzeň hostila mezinárodní konferenci o zotavení z duševního onemocnění

Plzeň hostila mezinárodní konferenci o zotavení z duševního onemocnění

Konference Recovery2020 (fotografie: A. Jarošová)

Konference Recovery2020 (fotografie: A. Jarošová)

Ve dnech 11. a 12. února hostilo DEPO2015 dvoudenní mezinárodní konferenci Recovery2020 (recovery = zotavení). Ta se věnovala konceptu zotavení z duševního onemocnění. Akci, již organizoval Ledovec, z. s., se zúčastnilo přes 400 hostů nejen z České republiky, ale také z Německa, Francie, Norska, Finska, Belgie, Severního Irska a dalších evropských zemí. Záštitu nad konáním převzali primátor města Plzně Martin Baxa a Jan Vevera, přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Odpolední blok druhého dne konference zahájil za město radní David Šlouf, který přítomným přiblížil koncepci sociálního bydlení v Plzni.

„Před třemi lety jsme se stali partnery ministerstva práce a sociálních věcí v projektu pilotní testování koncepce sociálního a dostupného bydlení. Projekt začal 1. března 2017 a 29. února 2020 končí. Jeho cílem bylo zajistit nesegregované bydlení pro lidi, jimž nedovoluje jejich životní situace zajistit si bydlení na komerčním trhu. Plzeň se v rámci toho zavázala k poskytnutí 35 bytů ze svého bytového fondu a podpoře sociálních pracovníků těmto nájemníkům. Činnost byla kompletně hrazena z evropských fondů. Na začátku projektu nám mnozí předpovídali neúspěch a neměli jsme moc velkou důvěru k dosažení předpokládaných výsledků, nicméně nyní na konci projektu mohu říci, že jsme neposkytli jen 35 bytů, ale celkem 50 bytů tomuto projektu, máme více než 80 procentní úspěšnost, naši klienti bydlí v našich bytech, řádně platí nájem, ti, co mohou pracovat, si našli práci. Více než 50 procent těchto klientů se potýkalo s psychickými problémy, my jsme velkou zkušenost, jak s těmito lidmi pracovat, získali před dvěma lety u našich kolegů v Marseille a snažili jsme se je aplikovat v naší praxi. Klíčovým faktorem úspěchu celého projektu jsou naši sociální pracovníci. Kvalitní sociální bydlení musí být provázané na sociální pracovníky. Projekt nám sice končí, ale město se rozhodlo na vlastní náklady v této podpoře pokračovat,“ řekl přítomným radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Ten přijal v úterý 11. února na radnici některé účastníky konference, například psychiatra z Lyonu či ředitele belgické školy poskytující vzdělání v sociální oblasti, které seznámil s bytovou, sociální a zdravotní politikou nejen v Plzni.

Konference Recovery2020 (fotografie: A. Jarošová)

V letošním roce se jedná o druhou mezinárodní konferenci, která se tomuto tématu věnuje v Plzni. Pro účastníky z více než deseti zemí byl připravený dvoudenní program s přednáškami i praktickými workshopy zaměřenými na současné trendy v oblasti podpory zotavení lidí s duševním onemocněním. Cílem konference je setkání lidí, kteří se tématu věnují z různých úhlů. Přednášel například ředitel psychiatrie v Bohnicích Martin Hollý, Francouzi představili zkušenosti s komunitními službami zaměřenými na zotavení ve městě Lille.

„Zotavení je podle amerického psychiatra Williama Anthonyho způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí a stalo se jedním z principů probíhající reformy psychiatrie, která v České republice probíhá. Nicméně je stále novým a málo známým pojmem,“ uvedl důvody k uspořádání konference Martin Fojtíček z Ledovce.

Konference je součástí mezinárodního projektu Tech2heal, který je financován z programu Evropské unie Erasmus+. Je zaměřený na vzdělávání budoucích profesionálů v pomáhajících profesích a ve vzdělávání. Současně s konferencí se konalo setkání Evropské sítě poskytovatelů komunitních služeb v oblasti duševního zdraví v Plzni.

Ledovec, z. s., vznikl v roce 2001 a v současnosti je hlavním poskytovatelem služeb pro lidi s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Poskytuje pět sociálních služeb, je akreditovaným vzdělavatelem a realizátorem řady dalších projektů. Provozuje první a zatím jediné Centrum duševního zdraví v Plzeňském kraji.

Text: Adriana Jarošová


Fotogalerie

Zveřejněno: 13. 2. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany